Acasă Jurnalul Bucurestiului Religie AGERPRES : Sarbatori Religioase – 6 august

AGERPRES : Sarbatori Religioase – 6 august

59
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ortodoxe
Schimbarea la Față a Domnului (Dezlegare la pește)

Greco-catolice
Schimbarea la Față a Domnului Nostru Iisus Hristos

Romano-catolice
Schimbarea la Față a Domnului; Fer. Octavian, ep.

Sărbătoarea Schimbarea la Față, praznic împărătesc cu dată fixă, este marcată în calendarul creștin ortodox la 6 august.
Cu puțin înainte de pătimirile Sale, Mântuitorul Hristos a făcut cunoscut ucenicilor săi ce urma să se întâmple la Ierusalim, iar ucenicii au început a se întrista foarte tare. Pentru aceasta, Mântuitorul a vrut să îi întărească, pentru că frica lor era mare.

Moartea, sărăcia, disprețul și miile de rele sunt lucruri care umplu de groază pe oameni. Apostolii se temeau atunci de toate acestea mai mult decât iudeii de Marea Roșie, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Erau atunci pe muntele Taborului alături de Hristos, Petru, Iacob și Ioan. Și Hristos pe când se ruga s-a schimbat la față, strălucind cu slava dumnezeirii Sale: “Și s-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17, 2).

“Bine este nouă să fim aici” (Matei 17, 4), a spus atunci Sfântul Apostol Petru, căci știa că Domnul va merge în Ierusalim și va pătimi acolo și se temea și tremura pentru Dânsul. Atunci vorbea fără să știe ce spune, cutremurat și înspăimântat de această dată de ceea ce vedea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Chiar dacă Tatăl a descoperit lui Petru că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, el însă nu a ținut minte această descoperire și s-a buimăcit de groază la vederea acelei lumini peste măsură, încât ochii celor trei ucenici se întunecaseră, însă nu era noaptea, ci ziua, și numai strălucirea razelor le-a îngreuiat ochii.

Dar Sfântul Apostol Petru îl iubea pe Hristos, iar muntele și locul în care stăteau i se părea că oferă siguranță, încă și mai sigur i se părea lui ca Domnul să nu meargă în Ierusalim, ci să rămână acolo pentru totdeauna.

Pentru aceasta a vorbit el așa, spune Sfântul Ioan Gură de Aur: “Bine este nouă să fim aici, unde sunt și Moisi și Ilie, dintre care unul, la nevoie, a pogorât foc din cer; celălalt s-a acoperit de nori când a vorbit cu Domnul. Dacă noi vom rămâne aici, nimeni nu va ști unde suntem. Vezi dragostea cea înfocată pentru Iisus? Nu gândi că îndemnul său nu era cel mai potrivit, ci gândește numai ce dragoste avea el pentru Hristos. Și a adăugat: Dacă voiești, voi face aici trei colibe: una Ție, una lui Moisi și una lui Ilie.”

Atunci, un nor i-a umbrit și s-a auzit un glas: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultați’ (Luca 9, 35), adică spune Sfântul Ioan Gură de Aur: “Dacă El voiește să moară pe cruce, nu te împotrivi”.

Iar Hristos S-a apropiat de ei și le-a zis: “Sculați-vă și nu vă temeți!” (Matei 17, 7), poruncindu-le să nu spună nimănui despre această întâmplare până la Învierea Sa din morți.

Tot spre a-i întări, Mântuitorul Hristos a poruncit să se arate atunci pe Muntele Taborului și cei mai străluciți bărbați ai Vechiului Testament, cei doi proroci Moise și Ilie.

Desigur, spune marele părinte al Bisericii, cei trei Apostoli care au văzut pe Domnul strălucind pe munte au fost fericiți, dar și cei din urmă care se vor apropia de Hristos vor fi și mai fericiți, pentru că la sfârșitul veacurilor, El va veni întru deplina strălucire a Tatălui, și înconjurat nu numai de Moise și Ilie, ci și de nenumărata oștire a îngerilor, a arhanghelilor și a heruvimilor.

AGERPRES (Documentare — Mariana Zbora-Ciurel, editor: Horia Plugaru)


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here