Acasă Stiinta & Tehnica Istorie Cine şi cum putea deveni ofiţer în armata României Mari

Cine şi cum putea deveni ofiţer în armata României Mari

78
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

– IONEL BOSTAN –

În anul în care se termina Cel de-al Doilea Război Mondial, în România, şcolile militare scoteau la concurs (de admitere) 400 locuri. Ca şi astăzi, candidaţii se alegeau dintre absolvenţii de liceu sau ai altor şcoli echivalente. În plus, puteau concura şi subofiţerii care urmaseră gimnaziul, iar în schimb absolvenţii liceeelor militare intrau fără examen. Candidaţii (doar cei având naţionalitate română, sănătate deplină, constituţie robustă şi fizic prezentabil) nu puteau depăşi vârsta de 22 ani, iar cei care erau subofiţeri – de 23 ani (împliniţi la 1 Iulie al anului în care intrau în şcoală). Pentru anul şcolar 1918-1919, cele 400 locuri vacante erau repartizate astfel: şcolile militare de infanterie şi administraţie – 270 (200 pentru infanterie, 20 pentru geniu şi 50 pentru secţia de administraţie), şcoliie militare de cavalerie: 20 locuri pentru bursieri şi 20 pentru solvenţi. Pentru artilerie, geniu şi marină erau 90 locuri, din care 80 pentru artilerie şi 10 pentru marină. Decizia ministerială No. 82 din 12/25 Iulie 1918 privind concursul pentru admiterea în şcolile militare de ofiţeri activi (M.Of. No. 96 din 21 Iulie 1918) stipula că toţi candidaţii trebuie să aibă „o declaraţie autentificată, din partea părinţilor sau reprezentanţilor legali, că la intrarea în şcoală vor depune, odată pentru totdeauna, o taxă de instalare în şcoală de 200 lei şi taxa de cărţi de 300 lei”. Cei admişi ca solvenţi urmau să suporte şi o taxă de întreţinere de 1.000 lei anual, plătiţi direct şcolii în două rate la începutul fiecărui semestru. Interesant era că cei ce candidau pentru cavalerie trebuiau să achite şi suma de 1.000 lei, care ar fi urmat să servească pentru achiziţia calului propriu la momentul înaintării pretendentului în grad de sublocotenent. Evident, se preciza că suma se restituie în cazul eşecului la admitere. Iubitorilor de epoleţi, la alegerea armelor, li se învedera: „Concursul se dă pe vacanţele fiecărei arme, luându-se fiecărui candidat declaraţiune scrisä pentru arma la care concurează. În urmă, orice solicitare pentru schimbarea de armă este cu totul oprită, afară de cazul când elevii distinşi trupelor călări se vor dovedi că nu au aptitudini pentru călărie. În acest caz, ei vor fi trecuţi de minister în şcoala militară de infanterie pe baza raportului motivat al direcţiei şcolilor militare” (art. 15 din Regulamentul şcolilor militare). În continuare, candidaţii declaraţi „apt militar” (în conformitate cu „Instrucţiunile asupra boalelor, infirmităţilor şi viţiilor incompatibile cu serviciul militar” din anul 1914) urmau să treacă următoarele probe: „a) O probă scrisă în limba română cu caracter istoric, literar şi economic (din istoria ţăriii), din care să se constate cultura generală a candidatului; b) Câte o probă scrisă, aplicativă, asupra a 3 din materiile următoare: aritmetica, geometria, algebra, trigonometria, fizica şi chimia, după programele analitice ale liceului modern, pentru infanterie, administraţie şi cavalerie şi ale liceului real, pentru artilerie, geniu şi marină; c) O probă de desen de toate genurile şi de scriitură; d) O probă orală aplicativă, asupra materiilor prevăzute la lit. a şi b, din cunoştinţele programului claselor I-VI, respectiv secţia reală pentru arma artileriei, geniu şi marină şi secţia modernă pentru infanterie, administraţie şi cavalerie”. Probele în discuţie nu erau eliminatorii imediat, toate necesitând a fi parcurse. Condiţia minimă de admitere era ca media notelor să fie mai mare de 6, iar nici o probă să nu primească sub 5. În sfârşit, la dosarul candidatului se ataşa şi un angajament prin care acesta se obliga „de bună voie” ca după dobândirea gradului de sublocotenent să servească în armată, ca ofiţer activ, o perioadă de minimum 9 ani.


Raspandeste cu incredere
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here