Acasă Colţul specialistului Avocat CONTRACTUL DE ASOCIERE IN ...

CONTRACTUL DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE . DELIMITAREA FATA DE O PERSOANA JURIDICA

197
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Articol scris de Paula Catană

Potrivit dispozițiilor din Noul Cod Civil (NCC), contractul de asociere în participațiune este „contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participație la beneficiile și pierderile uneia sau mai multor operațiuni pe care le întreprinde.”

Principala deosebire între acest tip de asociere și o persoană juridică o constituie faptul că prima nu are personalitate juridică. Pe cale de consecință, asocierea nu apare ca un subiect de drept distinct de membrii care o compun. În raporturile cu terții, asocierea nu va avea drepturi și obligații proprii, ci acestea vor aparține unui sau unora dintre asociați.

Cu toate acestea, „dacă asociații acționează în această calitate față de terți sunt ținuți solidar de actele încheiate de oricare dintre ei” (art. 1953 alin. 2 din NCC). În plus, același articol mai prevede că orice clauză de limitare a răspunderii față de terți este inopozabilă acestora, ele fiind valabile doar între asociați, potrivit dispozițiilor cuprinse în acest sens în contractul încheiat. NNC sancționează și clauzele din contracte care stabilesc un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii dintre asociați, prevăzând că acestea sunt considerate nescrise.

Pentru că nu are personalitate juridică, asocierea nu este supusă nici formalităților de publicitate prevăzute pentru persoanele juridice pentru a le face opozabile terțelor persoane. Asocierea este scutită de formalitățile de constituire și nici nu este înscrisă la Registrul Comerțului (așa cum sunt obligate persoanele juridice cu scop lucrativ) sau în Registrul asociațiilor și fundațiilor (unde se înscriu persoanele juridice fără scop lucrativ). Urmând același raționament, asociațiilor nu le sunt aplicabile nici dispozițiile Legii nr. 31/1990, acestea fiind supuse dispozițiilor din contractul de asociere în participațiune.

Contractul este încheiat în formă scrisă, cerința care rezultă din art. 1950 din NCC, care prevede că acesta se probează doar prin înscris, prin urmare este vorba despre forma ad probationem. Acest aspect însă interesează în principiu doar raporturilor dintre asociați, având în vedere că terții pot contracta doar cu asociații.

Potrivit art. 1952, „asociații rămân proprietarii bunurilor puse la dispoziția asociației.

(2) Ei pot conveni ca bunurile aduse în asociere, precum și cele obținute în urma folosirii acestora să devină proprietate comună.

(3) Bunurile puse la dispoziția asocierii pot trece, în tot sau în parte, în proprietatea unuia dintre asociați pentru realizarea obiectului asocierii, în condițiile convenite prin contract și cu respectarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

(4) Asociații pot stipula redobândirea în natură a bunurilor prevăzute la alin. (3) la încetarea asocierii.”

 Cabinet de Avocatură – Radu Comănac

Str. Temișana nr. 9, ap. 1, sector 1,

cod poștal 010791, București – România

Telefon/Fax: +40 (21) 313 49 11


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here