Acasă Supliment Cultural Literatura IN MEMORIAM OCTAVIAN IONESCU (1901-1990), PROFESOR DE DREPT CIVIL LA UNIVERSITATEA DIN...

IN MEMORIAM OCTAVIAN IONESCU (1901-1990), PROFESOR DE DREPT CIVIL LA UNIVERSITATEA DIN IAȘI MEMBRU AL CONSILIULUI LEGISLATIV AL ROMÂNIEI EXEGEZĂ

226
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Recent, a văzut lumina tiparului o lucrare de valoare excepțională, consacrată vieții și operei Prof. univ. dr. Octavian Ionescu, personalitate emblematică a Științelor Juridice din România și Europa, pedagog de reputație și om de elevată cultură a comunității academice din Iași.
Lucrarea, însumând 550 de pagini, apare sub îngrijirea Prof. univ. dr. Toader Tudorel, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității „Alex. Ioan Cuza”, Membru al Curții Constituționale Române, a Doamnei Prof. univ. dr. Mariana Mureșanu Ionescu, fiica ilustrului magistru, și a Domnului Profesor Lucian Ionescu, fiul redutabilului civilist român.
Ținem să relevăm, ab initio, în mod expres, faptul că această monumentală lucrare se înscrie în seria volumelor omagiale, consacrate ilustrelor personalități care au onorat catedrele Universității „Alex. Ioan Cuza”, aducând o contribuție remarcabilă la istoria învățământului juridic din capitala Moldovei și din România, la cunoașterea vieții și operei de valoare inestimabilă, a unuia dintre marii specialiști în Dreptul Civil, având recunoașterea unor somități din Franța și alte state europene.
Monografia sus-menționată este judicios structurată în șase segmente (capitole), sugestiv formulate, care ne oferă o imagine edificatoare asupra locului și rolului Prof. univ. dr. Octavian Ionescu, în galeria marilor civiliști ai României, din perioada inter și postbelică, și anume:
1. Notă asupra ediției
2. Cuvânt înainte
3. Biografia
A. Octavian Ionescu, un remarcabil civilist și filosof al dreptului;
B. Familia Prof. Octavian Ionescu.
4. Opera. În acest capitol sunt cuprinse lucrările științifice fundamentale publicate de regretatul savant ieșean, inclusiv Teza de doctorat, la care coordonatorii lucrării au adăugat, în mod benefic, Amintiri la susținerea Tezei de doctorat, ce cuprind date inedite, deosebit de semnificative, valoroase.
5. Capitolul Studii este cel mai amplu, cuprinzător, de o valoare aparte, cuprinzând zece studii fundamentale, publicate de Prof. univ. dr. Octavian Ionescu în limba română și franceză, definind elocvent preocupările sale investigaționale, sui generis, în domeniile: Drept Civil, Public și Privat, Filosofia Dreptului etc. În mod inspirat, coordonatorii au inclus într-un capitol distinct texte inedite, elaborate de profesorul Ionescu în diferite perioade ale vieții și care n au putut fi publicate, datorită opresiunii la care a fost supus o perioadă lungă, în vechiul regim.
6. Apreciem în mod cu totul deosebit, componența capitolului final intitulat Despre Octavian Ionescu, în care autorii au dat cuvântul, au publicat aprecierile, opiniile unor personalități de prestigiu ale vieții universitare și culturale ale Iașului, printre care remarcăm: Prof. univ. dr. Mihai Jacotă, Prof. univ. dr. Gh. Scripcaru, Acad. Alexandru Zub, la care se adaugă Prof. univ. dr. Georges Kalinowski ș.a.
În finalul acestei valoroase lucrări consacrate vieții și operei impresionante a unui promotor și slujitor jertfelnic al Drepturilor Omului, coordonatorii au inclus 27 de documente din vasta Arhivă personală a Profesorului Octavian Ionescu, de o valoare inestimabilă, care ne furnizează informații privind viața universitară din capitala Franței, în perioada interbelică, în comparație cu mediul academic românesc, și apoi cu decăderea valorilor și tradițiilor acestuia, în anii regimului dictatorial stalinist.
Ca fost student premiant al Facultății de Drept de la Universitatea „Alex. Ioan Cuza” și discipol doar pentru scurt timp, al distinsului, reputatului magistru, Octavian Ionescu, februarie-martie 1950, întrucât s-a produs actul inuman al îndepărtării sale de la catedră (la decizia unui grup de alogeni, de intruși în viața universității ieșene), am citit cu emoție acestă lucrare care vine să restabilescă adevărul, să pună în lumină valoarea autentică a marelui jurist și pedagog universitar ieșean, Octavian Ionescu.
Îndeplinesc o datorie de conștiință, menționând faptul că atunci, în anul 1950, au fost repudiați de la catedră și alți profesori de aceeași valoare, precum: Valentin Georgescu, un redutabil specialist, savant în Dreptul Roman; Nicolae Buzea, titularul catedrei de Drept Penal ș.a.
Pe când vom putea, oare, lectura o lucrare consacrată acestor somități și altor victime din rândurile „monștrilor sacri” ai Comunității academice ieșene?
Felicit în mod cordial, sincer, pe autorii și coordonatorii acestei lucrări, pentru ampla documentare științifică și arhivistică, pentru spiritul analitic și obiectiv promovat, în prezentarea vieții și operei savantului Octavian Ionescu.
Sunt convins că opera autorilor, a coordonatorilor, are o amplă adresabilitate, ea va fi studiată cu interes de către corpul didactic universitar, de studenți și, nu în DELAŢIUNE CĂTRE MĂRIA SA CITITORULultimul rând, de publicul larg.
A scrie cărți – releva Constantin Noica – înseamnă a comunica cu departele tău în timp și a milita pentru o conștiință mai bună.
Acestea sunt și dezideratele care au călăuzit strădaniile demne de admirat ale distinșilor autori.

Prof. univ. dr. doc. Constantin Marinescu


Raspandeste cu incredere
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here