JURISPRUDENŢA UNITARĂ – UN OBIECTIV ÎNCĂ IREALIZABIL AL JUSTIŢIEI

  221
  0
  DISTRIBUIȚI
  Raspandeste cu incredere
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   4
   Shares

  Partea I

  Deziderat al mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), instituit de către Comisia Europeană în scopul creării unei justiţii europene, dar şi al Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care a susţinut în mod constant necesitatea existenţei previzibilităţii actului de justiţie înfăptuit de către instanţele judecătoreşti din statele membre ale Uniunii Europene (UE), pentru justiţia românească jurisprudenţa unitară constituie „o piatră de încercare”.
  Sub aspect legislativ, Codul penal şi legea de punere în aplicare a acestuia au creat o jurisprudenţă neunitară cu prilejul aplicării dispoziţiilor mai favorabile. Acest rezultat se datorează lipsei de coerenţă şi claritate a normelor celor două legi penale, dar şi lacunelor legislative, situaţii ce au creat oportunităţi instanţelor de a da cât mai multe interpretări normelor acestor legi, ba chiar unele din ele de-a dreptul ridicole.
  În rezolvarea unor chestiuni de drept simple, cum ar fi aplicarea art. 4 din Codul penal (aplicarea legii penale de dezincriminare) judecătorii de la unele instanţe au făcut raţionamente legico-juridice inacceptabile, ori nu au argumentat în mod temeinic neaplicarea acestei dispoziţii legale.
  Astfel, au pus semnul egalităţii între infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, incriminată de art. 323 din vechiul Cod penal şi infracţiunea de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea la un astfel de grup, prevăzut de art. 367 din noul Cod penal, deşi între cele două infracţiuni există diferenţe sub aspectul elementelor lor constitutive.
  În codul vechi înfracţiunea de asociere avea o incriminare dinstinctă de infracţiunea de iniţiere a unui grup infracţional organizat, fiind prevăzută într-o lege specială, adică art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003.
  Distincţia consta în înţelesul noţiunilor de asociere şi de grup infracţional organizat, deoarece art. 7 din Legea 39/2003 definea această noţiune şi condiţiona existenţa grupului infracţional organizat şi a infracţiunii prevăzute de art. 7 al.1 de existenţa unei înţelegeri infracţionale între cel puţin trei persoane, în care fiecare îşi are un rol prestabilit în scopul comiterii uneia din infracţiunile prevăzute de aceeaşi lege.
  Condiţia existenţei unui minim de persoane nu există în cazul infracţiunii de asociere prevăzut de art 323 din vechiul Cod penal, deşi, pentru a exista o asociere, este necesar ca înţelegerea infracţională să existe între cel puţin două persoane.
  În această situaţie, dacă scopul grupului format din două persoane constă în săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de Legea nr. 39/2003, acestea săvârşeau infracţiunea de asociere prevăzută de art. 8 din legea specială, care făceau trimitere la art. 323 din vechiul cod penal.
  Ori această infracţiune de asociere este diferită de cea de iniţiere a unui grup infracţional organizat prin însăşi incriminarea lor separată.
  Chiar dacă infracţiunea comună de asociere nu mai este prevăzută de legea nouă, nici aceasta, dar nici infracţiunea specială de asociere prevăzută de art. 8 din legea nt. 39/2003, articol care a fost abrogat prin art. 126 pct. 2 din legea nr. 187/2002, nu pot fi echivalate cu infracţiunea prevăzută de art. 367 din noul Cod penal, care reia doar conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003.
  Însăşi Legea nr.187/2012 menţionează că doar trimiterile la art.7 din legea specială se vor considera făcute la art. 367 din noul Cod penal.
  Totodată, este evidentă identitatea de conţinut constitutiv al infracţiunilor prevăzute de art.7 al.1 din Legea nr.3/2003 şi prevăzută de art. 367 al.1 din noul Cod penal, inclusiv identitatea de definire a noţiunii de grup infracţional organizat (art.2 din legea nr.39/2003 şi art. 367 al.6 din noul Cod penal, raportat la art. 126 pct.1 din Legea nr. 187/2012).
  Din aceste motive nu sunt incidente prevederile art.3 alin.2 din Legea nr. 187/2012, pentru a considera că art. 367 din noul Cod penal incriminează infracţiuni de asociere, cât şi cea de iniţiere a unui grup organizat.
  La o analiză detaliată a celor două încriminări, se constată că noul Cod penal a inclus în cuprinsul art. 367 doar conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute de art. 7 al.1.
  Noul Cod penal nu mai prevede nici infracţiunea specială de asocia, prevăzută de art. 8 din legea nr. 39/2003, ceea ce dovedeşte intenţia legiuitorului de a scoate în afara ilicitului penal acest tip de infracţiune.
  Dacă în conţinutul art. 367 din noul Cod penal se prevedea că asocierea constituită în scopul săvârşirii vreuneia din infracţiunile precizate în art.126 pct.1 din Legea nr.187/2012, deoarece infracţiunile de asociere prevăzute de fostul Cod penal şi de legea specială erau încriminate de legea nouă, sub o altă denumire decât cea iniţială.
  Prin urmare, instanţa trebuie să compare conţinutul constitutiv al vechii infracţiuni cu conţinutul noii infracţiuni pentru a stabili dacă fapta a fost sau nu dezincriminată.
  Pentru a exemplifica, invocăm sentinţa penală nr.1281/17.04.2014 a Judecătoriei Ploieşti, care reţine că, infracţiunea prevăzută de art. 323 din vechiul Cod penal nu a fost dezincriminată, deoarece se aplică art.367 din noul Cod penal, fără a se argumenta în vreun fel această concluzie.
  Această interpretare eronată s-a făcut şi cu prilejul pronunţării sentinţei penale nr. 1163/15.04.2014 a Judecătoriei Ploieşti, menţinută prin decizia penală nr. 343/18.07.2014 a acestei ultime instanţe.
  Nici în acest caz nu se arată argumentele juridice care au stat la baza concluziei mai sus menţionate.
  În schimb, o interpretare corectă a fost dată prin decizia penală nr. 1305/11.04.2014 şi o decizie penală din 09.05.2014 ale ICCJ, în sensul considerării ca dezincriminate faptele de asociere prevăzute de art. 323 din vechiul cod penal şi art. 8 din legea nr. 39/2003.
  Este cert faptul că efectele produse de aplicarea sau neaplicarea art. 4 din noul Cod penal sunt diferite în ceea ce priveşte situaţia juridică a două persoane judecate pentru oricare din cele două forme ale asocierii, indiferent că instanţele vor aplica dispoziţiile art. 5 sau art. 6 din noul Cod penal.
  Astfel, dezincriminarea faptei penale după ce hotărârea de condamnare a rămas definitivă ca urmare a intrării în vigoare a unei legi noi, atrage aplicarea art. 4 din Codul penal, cu consecinţa înlăturării condamnării. Atunci când cauza penală este în curs de judecată, la apariţia noului Cod penal, indiferent de stadiul procesual în care se află, instanţa va dispune soluţia achitării inculpatului.
  Aşadar, efectele dezincriminării sunt esenţiale şi pot schimba situaţia condamnatului ori a inculpatului, mai ales dacă hotărârea de condamnare este definitivă, iar acesta execută o singură pedeapsă pentru infracţiunea de asociere ori e pedeapsă rezultantă aplicată prin contopirea unor pedepse pentru infracţiuni concurente, în cazul căreia pedeapsa cea mai mare este cea aplicată pentru această infracţiune.
  Pentru a se evita astfel de situaţii opinăm pentru formarea unor colective de specialişti în domeniul dreptului penal, care să iniţieze proiecte de legi penale coerente şi complete, care să stabilească într-un mod explicit cazurile în care fapta penală a fost dezincriminată.
  O altă soluţie benefică este cea a stabilirii de competenţe Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a interpreta la modul general dispoziţiile legii penale, însă anterior intrării ei în vigoare, urmând să se acorde caracter obligatoriu acestor interpretări.
  ANALIST POLITIC
  Prof.univ.dr. Florentin SCALEŢCHI

  Va urma


  Raspandeste cu incredere
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   4
   Shares

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here