Mesagerul de Covasna : A fost aprobat bugetul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru anul 2017

  39
  0
  DISTRIBUIȚI
  Raspandeste cu incredere
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Consilierii locali ai municipiului Sfântu Gheorghe au aprobat , în cadrul unei ședințe extraordinare, bugetul general al orașului pentru anul 2017.

  Bugetul, votat în unanimitate în ședința Consiliului local, este în valoare totală de 128.531.100 lei, din care 126.963.860 lei reprezintă veniturile planificate pentru anul în curs, și 1.567.240 lei excedentul din anul 2016, este cu aproape 5 milioane de lei mai mic față de cel de anul trecut. Din această sumă, 116.541.120 lei vor fi utilizați în secțiunea de funcționare, iar 11.989.980 lei vor fi alocați pentru secțiunea de dezvoltare.

  „Bugetul pe anul 2017 al municipiului Sfântu Gheorghe am reușit să îl punem pe ordinea de zi relativ târziu, pe 20 martie, motiv pentru care suntem în întârziere cu diverse investiții și solicitări de fonduri europene, pentru că și bugetul pe țară s-a dat mult mai târziu. Bugetul pe anul acesta este (…) cu aproape 5 milioane de lei mai mic decât anul trecut. (…) Cu toate acestea, bugetul nostru cuprinde cheltuielile necesare cu diversele instituții subordonate. Cele mai multe capitole se referă la investiții, aplicații la diverse fonduri, pregătirea unor proiecte pentru diverse lucrări.”, a declarat viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Sztakics Eva.

  Consilierii locali au aprobat, de asemenea, programele obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, bugetul Direcției de Asistență Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, bugetele instituțiilor de învățământ și cultură finanțate din bugetul local, utilizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul creditelor externe.

  Pentru funcționarea Direcției de Asistență Comunitară a fost planificată suma de 12.478.700 lei (din care, pentru funcționarea Căminului „Zathurecky Berta” a fost prevăzută suma de 1.267.600 lei). Contribuția din acest an a Municipiului, la întreținerea copiilor și a persoanelor majore din Sfântu Gheorghe, care beneficiază de protecție, este în valoare de 230.000 lei. Totodată, a fost alocată suma de 159.350 lei, în vederea organizării programului ,,Început sigur” pentru îmbunătățirea calității vieții romilor din cartierul ,,Orko”, cu precădere a copiilor preșcolari, prin intermediul parteneriatului dintre Primăria Sfântu Gheorghe, prin Direcția de Asistență Comunitară, și Asociația de promovare a sănătății mentale ,,Ese1y”.

   Potrivit unui raport de specialitate privind aprobarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheroghe, întocmit de către Direcția economică, în baza deciziilor Administrației județene a Finanțelor Publice Covasna, au fost repartizate sume defalcate din TVA și cote din impozitul pe venit, în sumă de 56.607.860 lei. Astfel, pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost alocată suma de 7.154.000 lei; 271.000 lei au fost alocați pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate (ajutor pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social, serviciul de evidență a persoanelor, cheltuielile creșelor); 594.770 lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă; 25.000 lei pentru stimulente educaționale acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participirii în învățământul preșcolar; 65.220 lei pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social; 80.870 lei pentru finanțarea căminului pentru persoane vârstnice; 448.000 lei – cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local; și 361.000 lei – cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local.

   

  Totodată, în baza Hotărârii Consiliului județean Covasna nr. 261/2017 au fost repartizate sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în valoare de 357.000 lei, și cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de 443.000 lei.

   

  La capitolul cheltuieli, a fost alocată suma de 6.800.000 lei, reprezentând salariile personalului din aparatul propriu, plata indemnizațiilor de ședință ale consilierilor și indemnizațiile de deplasare. De asemenea, a fost alocată suma de 2.146.000 lei, reprezentând cheltuielile cu bunurile și serviciile necesare funcționării și întreținerii sediilor Primăriei, iar 458.880 lei au fost alocați pentru cheltuielile de capital.

   

  În ceea ce privește serviciile publice generale, Consiliul local a aprobat suma de 880.040 lei, reprezentând fondul de rezervă aflat la dispoziția autorității locale, sumă ce va fi utilizată la propunerea ordonatorului principal de credite, pe bază de hotărâri, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în cursul exercițiului bugetar. Totodată, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor i s-a alocat suma de 496.000 lei, pentru cheltuielile de personal; 55.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii necesare funcționării Serviciului; și 24.000 lei reprezentând cheltuieli de capital, pentru reabilitarea sediului (clădire + curtea interioară).

  De asemenea, vor fi alocați 2.006.500 lei pentru salariile angajaților din cadrul Serviciului de Gospodările a Domeniului Public; 25.000 lei reprezentând subvenția pentru Asociația „Mives”; 350.000 lei pentru cofinanțarea programelor culturale la dispoziția comisiei culturale; 40.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de transport cu ocazia organizării unor activități culturale, care vor fi aprobate de ordonatorul principal de credite; 1.500.000 lei pentru cofinanțarea programelor sportive la dispoziția comisiei sportive; 625.000 lei – cotizația către Asociația SIC; 40.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de transport cu ocazia organizării activităților sportive, care vor fi aprobate de ordonatorul principal de credite; 50.000 lei pentru organizarea Zilelor Sportive; 100.000 lei pentru programe pentru tineret; 1.200.000 lei pentru sprijinirea bisericilor creștine; 890.000 lei pentru funcționarea serviciilor publice din subordine; 319.160 lei – capitalul social al SEPSI REKREATIV S.A, conform H.C.L. nr.3l5/2016; 3.542.100 lei reprezentând contribuția municipiului la realizarea obiectivului de investiție „Sala de sport multifunclională cu 3.000 de locuri”, și alți 500.000 lei pentru mobilierul acesteia.

  Totodată, suma de 116.950 de lei va fi alocată pentru finalizarea statuii „Berde Mozsa” din parcul Elisabeta din municipiu, care a fost inaugurată în preajma Zilei Maghiarilor de Pretutindeni (15 martie a.c.).

  Alte sume vizează construirea complexului multifuncțional „Stadion mic”; Reabilitarea bazinului de înot de 50 m; Sala de sport multifuncțională cu 3.000 de locuri; cheltuilelile privind întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind amenajarea spațiilor de joacă; a terenurilor de sport din cartiere; și a terenurilor cu panouri de baschet; pentru extinderea, modernizarea sau reabilitarea iluminatului public pe mai multe străzi din municipiu; reparații capitale la imobilele din municipiu; dar și pentru intocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru implementarea unui sistem inteligent de comandă de la distanță a iluminatului public, de tip telegestiune. Sume importante au fost alocate și pentru protecția mediului, agricultură, silvicultură, sau transporturi.

  Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

   Potrivit raportului de specialitate, veniturile proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, în sumă de 2.897.230 lei, provin din: contribuția elevilor pentru internate, cantine, venituri din închirieri și concesiuni, venituri din prestări servicii, din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale și alte activităli, iar suma a fost distribuită celor 17 instituții de învățământ (școli, grădinițe, licee) din municipiu.

  Pentru învățământ, din bugetul de stat a fost alocată suma de 4.325.000 lei, pe baza costului standard per elev/preșcolar. De asemenea, 43.283.000 lei vor fi alocați cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ; 124.890 lei pentru naveta cadrelor didactice pentru anul școlar 2016-2017; 221.750 lei pentru bursele acordate în cursul anului școlar 2016-2017; 25.000 lei pentru stimulente educaționale acordate copiilor din familiile defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar; 594.770 lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă; 506.880 lei pentru funcționarea educației antepreșcolare din cadrul Școlii Gimnaziale „Ady Endre” și Școlii Gimnaziale „Godri Ferenc” (buget local); și 2.416.210 lei pentru cheltuieli complementare din bugetul local.

  La capitolul sănătate, a fost alocată suma de 1.686.600 lei, reprezentând cheltuielile pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului medical din unitățile de invățământ; alți 40.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii.

  Poliția Locală și-a încheiat exercițiul bugetar aferent anului 2016 cu un excedent în valoare de 13.850 lei, care va fi folosit în anul 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Din încasarea veniturilor proprii, a fost planificată suma de 3.000 lei, astfel bugetul instituției se ridică la 2.716.850 lei, defalcat următoarelor titluri de cheltuieli:

  – cheltuieli de personal 2.181.000 lei

  – cheltuieli cu bunuri și servicii 422.000 lei

  – cheltuieli de capital 113.850 lei (sistem supraveghere video – 7.970 lei; și achiziționarea a două autoturisme – 105.880 lei).

  Sume importante și pentru cultură

   Potrivit raportului întocmit de comisia economică, anul acesta va fi alocată suma de 10.230.060 lei pentru transferuri în completarea veniturilor proprii către instituțiile de cultură din subordine, după cum urmează:

  •  Teatrul „Tamasi Aron” (cheltuieli de funcționare) – 5.200.000 lei;
  • Teatrul „Andrei Mureșanu” – 2.099.0701ei, din care cheltuieli de funcționare 2.029.070 lei, și cheltuieli de investiții 70.0001ei.
  • Casa de cultură „Konya Adam” 2.930.990 1ei, din care 2.865.950 lei cheltuieli de funcționare, și 65.040 lei pentru investiții.

  Bugetul fondurilor externe nerambursabile

   Conform informațiilor prezentate în raportul de specialitate al Direcției economice, Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” a semnat în anul 2014 un contract de finanțare cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, pentru derularea proiectului cu titlul „Mettre en pratique ses connaissances linguistiques professionelles a partir d’experience de travail en France”, în cadrul Programului Erasmus+. Conform datelor expuse în raport, la finalul anului 2016 a rămas un excedent de 136.800 lei, sumă ce va fi folosită în cursul acestui an pentru obiectivele programului. De asemenea, în baza contractului de parteneriat încheiat între Colegiul Național „Szekely Miko” și Fundația OTP Fay Andras, pentru implementarea unui proiect în cadrul programului ERASMUS+, a fost încasată suma de 9.620 lei.

  Grupul Școlar „Kos Karoly” are la dispoziție suma de 1.090 lei, din suma încasată în anul 2016 de la Fundația „Bethlen Gabor”, pentru achiziționarea dotărilor necesare inființării unui atelier pentru prelucrarea și fabricarea produselor din carne.

  Municipiul Sfântu Gheorghe este implicat în proiectul IMPACT PAPEREC – Boosting separate paper collection, finanțat de Uniunea Europeană prin prograniul Horizon 2020, proiect al cărui scop este găsirea unor modalități de creștere a cantității și calității hârtiei și cartonului reciclat, în vederea atingerii obiectivelor fixate prin documentele Comisiei Europene. Excedentul rămas, în valoare de 23.660 lei, va fi cheltuit în cursul acestui an pentru obiectivele proiectului.

  Bugetul creditelor externte însumează 3.919.850 lei, sumă din care au fost achitate lucrările pentru moderninzarea străzilor și trotuarelor, respectiv lucrările cu reabilitarea iluminatului public, executate în cursul anului 2016.

   

  Ioana Ardeleanu


  Raspandeste cu incredere
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here