Acasă Colţul specialistului Apararea drepturilor cetatenilor Monitorul de Vaslui – Rãzboi inegal la Gherghesti :

Monitorul de Vaslui – Rãzboi inegal la Gherghesti :

77
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

 bibliotecarã versus primar

Dupã ce timp de 12 ani a fost bibliotecarã la Biblioteca comunalã din Gherghesti, Simona Isabela Cojocaru s-a pomenit datã afarã, printr-o dispozitie a primarului Neculai Nixon Ibãnescu, emisã pe baza unei hotãrâri a CL Gherghesti, consideratã ilegalã de cãtre Prefectura Vaslui. Mai mult, primarul refuzã sã-i înmâneze fostei angajate dispozitia prin care se aratã încetarea contractului de muncã si actele necesare pentru intrarea în somaj. Primarul Ibãnescu explicã concedierea prin lipsa banilor pentru salarii, a faptului cã „bibliotecara si asa nu avea activitate. S-au obisnuit atîtia ani sã stea degeaba si nu le convine cã i-am pus la muncã!”. Desi Prefectura Vaslui a solicitat revocarea Hotãrârii prin care s-a decis reducerea postului de bibliotecar, primarul Ibãnescu sustine, atentie!, cã viza de legalitate a institutiei este doar… consultativã! Cât despre neeliberarea actelor fostei angajate, acelasi Ibãnescu pareazã sec: „Am avut treabã; a fost si un control al Curtii de Conturi… cine a avut timp sã se ocupe de hârtiile ei?”.

‘În perioada 19.06.2006 – 25.04.2018 am ocupat functia de bibliotecar la Biblioteca comunalã Gherghesti, judetul Vaslui, bibliotecã publicã, fãrã personalitate juridicã, aflatã in subordinea Consiliului Local al comunei Gherghesti. Începand cu data de 25 aprilie 2018, prin Dispozitia nr. 141 a primarului comunei Gherghesti, care nu are datã, mi-a fost incetat contractul individual de muncã (…). Dispozitia a fost emisã de primarul comunei Gherghesti, Ibãnescu Nixon Neculai, in baza Hotãrarii Consiliului Local Gherghesti nr. 7/28.02.2018, privind aprobarea desfiintãrii unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghesti si modificarea statului de functii, prin care s-a aprobat desfiintarea postului de referent, bibliotecar compartiment culturã, ca urmare a bugetului insuficient pentru plata salariilor in anul 2018. Desi in art. 2 al hotãrarii mai sus mentionate se prevede cã ‘incepand cu data de 28.02.2018, se aprobã modificarea statului de functii (…), conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrare’, mie nu mi-a fost comunicatã anexa la hotãrare. La data de 12.03.2018, a fost emis preavizul de eliberare din functie, inregistrat sub nr. 1742, prin care mi se comunicã cã, incepand cu data de 09.04.2018, zi nelucrãtoare, deoarece potrivit legii este sãrbãtoare legalã – fiind a doua zi de Paste, imi inceteaza ‘raportul de serviciu’, si nu contractul de muncã, asa cum este corect, ca urmare a ‘restructurãrii postului datoratã bugetului local insuficient pentru plata salariilor in anul 2018′. Totodatã, mi se comunicã cã nu existã alte posturi vacante disponibile si cã, la expirarea termenului de preaviz, am obligatia sã mã prezint la sediul institutiei pentru a efectua formalitãtile necesare privind incetarea contractului individual de muncã’, aratã Simona Isabela Cojocaru, bibliotecarã, panã nu de mult, la Biblioteca comunalã din Gherghesti. Fosta angajatã aratã cã, desi in art. 1 al HCL nr. 7/2018 se stipuleazã cã postul de bibliotecar se desfiinteazã ca urmare a bugetului insuficient pentru plata salariilor, in expunerea de motive fãcutã de primarul comunei Gherghesti, Ibãnescu Nixon Neculai, se aratã cã desfiintarea postului de bibliotecar este determinatã de necesitatea infiintãrii unui post de auditor, ‘fapt ce impune desfiintarea unui post de naturã contractualã, deoarece, prin infiintarea postului de auditor, se depãseste numãrul maxim de posturi stabilit prin Ordinul Prefectului pentru comuna Gherghesti’. Primarul mai aratã in expunerea de motive cã postul de bibliotecar nu este necesar, nici util, si cã activitatea acestuia poate fi suplinitã de cãtre referentul cu probleme de culturã, prospãt angajat in urma concursului organizat in ianuarie 2018, referent care, culmea, la inceputul lunii martie, a si demisionat! ‘Cum se face cã in luna ianuarie 2018 primarul comunei Gherghesti avea bani prevãzuti in buget pentru finantarea postului de referent culturã, iar in februarie nu mai avea bani pentru plata salariului bibliotecarului?’, se intreabã fosta bibliotecarã.

Concedierea bibliotecarului înseamna desfiintarea bibliotecii

Simona Isabela Cojocaru contestã concedierea sa, pe care o considerã abuzivã, si reclamã faptul cã, prin acest act, este desfiintatã chiar Biblioteca Comunalã. ‘Am fost prezentã la sedinta ordinarã a Consiliului local Gherghesti din data de 28 martie si l-am intrebat pe primarul Ibãnescu Nixon Neculai dacã proiectul de hotãrare prin care se desfiinteazã postul de bibliotecar, al cãrui initiator este, are avizul Bibliotecii Judetene Vaslui, institutia cu rol de coordonare metodologicã. Acesta a motivat, asa cum rezultã si din procesul-verbal al sedintei, cã nu sunt plãtitã din bugetul Bibliotecii Judetene sau al Consiliului Judetean si cã ‘autonomia localã permite infiintarea sau desfiintarea unor posturi la propunerea mea (a primarului, n.r.), in calitate de putere executivã, si cea a consiliului local Gherghesti, in calitate de putere deliberativã care emite acte normative pentru UAT Gherghesti’. M-am adresat apoi Bibliotecii Judetene ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui, care, prin adresa nr. 160 din 26.03.2018, a rãspuns cã hotãrarea CL Gherghesti a fost adoptatã cu incãlcarea legii, fãrã avizul Bibliotecii Judetene, aviz care nici mãcar nu a fost solicitat, si cã desfiintarea postului de bibliotecar echivaleazã cu un act de desfiintare a Bibliotecii Comunale Gherghesti, fapt interzis de prevederile art. 7 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002. În fapt, prin aceastã decizie se ingrãdeste accesul la culturã al cetãtenilor comunei Gherghesti, drept fundamental inscris in Constitutia Romaniei’, povesteste Simona Isabela Cojocaru, care invocã mai multe prevederi legale incãlcate prin emiterea HCL nr. 7/28.02.2018.

Dupa Nixon, Prefectura da avize consultative!

Bibliotecara s-a adresat apoi Institutiei Prefectului judetului Vaslui care, prin adresa nr. 4168 din 11.04.2018, i-a comunicat cã actul administrativ mai sus mentionat a fost adoptat cu incãlcarea prevederilor legale si cã a solicitat Consiliului Local Gherghesti revocarea acestuia. Doar cã primarul Ibãnescu nu a dat solicitãrii Prefecturii, considerand cã ‘Avizul Prefecturii este unul consultativ. Dacã femeia considerã cã e nedreptãtitã, poate sã mã dea in judecatã, dar stie cã nu are dreptate!’, a declarat Neculai Nixon Ibãnescu, primarul comunei Gherghesti. Acesta a explicat cã concedierea bibliotecarei a fost necesarã, justificatã de lipsa banilor pentru salarii. ‘Nu cred cã am destui bani pentru salarii nici pentru luna asta (mai, n.r.), si, pentru cã la inceputul anului nu am primit la buget destui bani, trebuie sã fac economii de undeva. Am ales-o pe bibliotecarã pentru cã sotul ei lucrand tot la primãrie, ca agent fiscal, vor avea totusi un venit. Doar nu era sã dau afarã pe altul care are nevasta casnicã si doi, trei copii acasã. În plus, ea nici nu prea avea activitate; nu cred cã a citit vreuna dintre cele 9.000 de cãrti din bibliotecã si nici nu a organizat vreodatã vreo manifestare, de Ziua Copilului ori cu altã ocazie. Pentru cã nu avea activitate, i-am trasat alte sarcini in primãrie, dar nu s-a tinut de treabã. Unii s-au obisnuit atatia ani sã stea degeaba, si nu le convine cã i-am pus la treabã. Nici sotul ei nu prea face treaba cum ar trebui. Am 1,7 milioane de lei de incasat taxe, impozite locale sau amenzi, si in doi ani nu a incasat nici 10%! Dacã nu se indreaptã, scap si de el si aduc pe cineva care vrea sã munceascã’, ne-a declarat Neculai Nixon Ibãnescu, primarul comunei Gherghesti.

Epopeea bibliotecarei continua cu noi ilegalitati

‘Desi Prefectura Vaslui a transmis Primãriei Gherghesti cã HCL nr. 7/28.02.2018 a fost adoptatã cu incãlcarea prevederilor legale si a solicitat revocarea ei, primarul Ibãnescu nu numai cã nu a initiat un proiect de hotãrare in acest sens, care sã fie supus dezbaterii CL Gherghesti, dar nici mãcar nu a adus la cunostinta acestuia adresa Institutiei Prefectului. Mai mult, primarul a emis o nouã dispozitie, nr. 141, fãrã datã, prin care dispune incetarea contractului individual de muncã incepand cu data de 25.04.2018, dispozitie care, in preambul, face referire la… Hotãrarea CL nr. 7/2018, adoptatã cu incãlcarea legii. Dispozitia in cauzã a fost avizatã pentru legalitate de cãtre Trofin Marcel, secretar cu delegare de atributii, in lipsa secretarului comunei, Filiutã Alexandru Eugen. Precizez ca Trofin Marcel ocupã functia de referent clasa III in cadrul compartimentului urbanism, si nu are pregãtirea profesionalã necesarã, respectiv studii si vechime in specialitatea studiilor, pentru exercitarea atributiilor functiei publice de conducere de secretar al comunei Gherghesti, fapt precizat si de Agentia Nationalã a Functionarilor Publici cu adresa nr. 38296 din 18.10.2017. Mai mult, in respectiva dispozitie, functia mea este gresit trecutã, de referent clasa III A bibliotecar, functie care nu existã, in loc de bibliotecar arhivist, asa cum figurez in REVISAL’, mai aratã Simona Isabela Cojocaru. Problemele femeii nu s-au oprit insã aici: pe 25 aprilie, cand s-a prezentat la servici, secretarul delegat Marcel Trofin i-a adus la cunostiintã de existenta dispozitiei de incetare a contractului de muncã, fãrã sã i-o inmaneze. În aceeasi zi, o comisie a primãriei condusã de secretarul interimar i-a solicitat predarea bunurilor din inventar si pãrãsirea bibliotecii. O orã mai tarziu, Marcel Trofin i-a inmanat fostei bibliotecare o adresã, nr. 2874 din 25.04.2018, conform cãreia, din cauza faptului cã ea a refuzat sã-i fie inmanatã dispozitia de concediere, aceasta ii va fi transmisã prin postã! ‘Bãnuiesc cã a procedat asa pentru cã dispozitia nr.141 este nelegalã, dat fiind cã, in motivarea ei, primarul Ibãnescu Nixon Neculai face trimitere la prevederile art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) potrivit cãrora concedierea mea s-a fãcut din motive care nu tin de persoana salariatului, ‘incetarea contractului individual de muncã fiind determinatã de desfiintarea locului de muncã ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fãrã legaturã cu persoana’. În realitate, a fost incãlcatã aceastã prevedere legalã, cat si alin. 2 al aceluiasi articol, care prevede cã ‘desfiintarea locului de muncã trebuie sã fie efectivã si sã aibã o cauzã realã si serioasã’. Motivul invocat de primarul Ibanescu – anume cã postul de bibliotecar trebuie desfiintat pentru a se infiinta un post de auditor – nu este real. De altfel, in procesul-verbal al sedintei CL Gherghesti din 28 februarie, primarul aratã cã el, ca putere executivã, folosindu-se de autonomia localã, poate desfiinta orice post din cadrul UAT Gherghesti, in mod arbitrar, fãrã a avea nici un motiv serios, real, decat acela de a mã destitui din functie cu orice pret’, explicã Simona Isabela Cojocaru. De la inceputul lunii mai, fosta bibliotecarã a mers zilnic la sediul Primãriei Gherghesti, unde a si depus o cerere prin care solicita sã-i fie eliberate documentele necesare pentru intrarea in somaj. ‘Desi potrivit legii, la incetarea activitãtii salariatului/persoanei plãtite din fonduri publice, angajatorii au obligatia sã ii elibereze acestuia o adeverintã care sã ateste activitatea desfãsuratã de acesta, durata activitãtii, salariul, vechimea in muncã si in specialitate, aceasta nu mi-a fost eliberatã. Am solicitat prin cerere eliberarea ei, precum si a unei adeverinte din care sã rezulte sumele plãtite lunar cu titlu de CAS, dar si un raport din Revisal, insã fãrã a primi nici un rãspuns. M-am adresat domnului primar si i-am adus la cunostintã cã nu mi-au fost eliberate documentele necesare pentru somaj, iar acesta mi-a replicat cã ‘sã am rãbdare, dupã ce timp de 7 ani de zile am luat bani degeaba!’, povesteste fosta bibliotecarã Simona Isabela Cojocaru, care incã mai sperã cã va primi cat de curand documentele solicitate pentru a beneficia de somaj. Contactat, primarul Neculai Nixon Ibãnescu a explicat cã nu i-a eliberat incã documentele din lipsã de timp. ‘Termenul legal de eliberare a documentelor este de 30 de zile, iar eu am fost foarte ocupat. Am avut si control de la Curtea de Conturi, nu a avut cine sã se ocupe de hartii, am fost ocupat si cu treburile comunei… Eu azi nici nu am mancat, n-am avut timp; de dimineatã sunt la Draxeni, unde reparãm drumul de acces si facem un sant! O sã-si primeascã hartiile, trebuie sã aibã rãbdare’, a spus primarul Ibãnescu. Fosta bibliotecarã crede insã cã la mijloc este o rãzbunare: ‘Intentia primarului Ibãnescu Nixon Neculai este aceea de a mã face sã pierd indemnizatia de somaj prin nedepunerea in termen a cererii la AJOFM’.

Articol scris de:

Raspandeste cu incredere
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here