TULUCEŞTI, comuna gălăţeană cu cele mai valoroase proiecte europene aplicate

  603
  2
  DISTRIBUIȚI
  Raspandeste cu incredere
  • 139
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   139
   Shares

   

  În mandatul economistului Petrică BRATU se întâmplă minuni în comuna Tuluceşti. Nu există lună lăsată de la Dumnezeu să nu aibă loc vreo sărbătoare sau inaugurarea vreunui obiectiv. Mai nou, locuitorii acestei aşezări, aflată la doi paşi de municipiul capitală de judeţ, pot beneficia de canalizare din bani europeni. Cum a fost posibil? Povestea este simplă. Am fost la faţa locului la toate evenimentele prilejuite de acest proiect şi vă vom relata succint desfăşurarea lor.

  ADUNAREA GENERALĂ CU CETĂŢENII

  Cetăţenii din comuna Tuluceşti au fost chemaţi să participe la mai multe Adunări Generale ce au avut ca temă dezbaterea proiectului, la cea în vederea promovării Compartimentului de Alimentare cu Apă şi Canalizare al Comunei Tuluceşti luând şi noi parte. Trebuie spus că proiectul a demarat în luna mai a anului 2012. Peste 200 de persoane erau la adunare, prilej de a le prezenta rezultatele obţinute prin realizarea proiectului, precum şi regulamentul serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Tuluceşti. Compartimentul de Alimentare cu Apă şi Canalizare al Comunei Tuluceşti va acorda consultanţă celor care vor să se branşeze la sistemul de canalizare nou creat şi va supraveghea ca acest proces să se efectueze respectându-se toate condiţiile tehnice şi legale. Unii dintre cetăţeni au ridicat problema posibilelor furturi a capacelor de canalizare, având în vedere că mai sunt unii cetăţeni certaţi cu legea. Nu numai pentru ei, vreau să vă spunem că nu vor avea această problemă, pentru că la Tuluceşti capacele de canalizare sunt făcute dintr-un material de fibră de sticlă, aşa că nu au cum să le valorifice.

  DESCHIDEREA PROIECTULUI PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL APEI din Tuluceşti şi din comuna Sireţi, raionul Străşeni, Republica Moldova 8 septembrie 2014

  Totul a fost posibil grație Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prioritatea 2 ”Mediu și pregătirea pentru situații de urgență”, măsura 2.2. Managementul resurselor de apă și al deșeurilor, proiect coordonat de Autoritatea de Management, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași. Bugetul proiectului, cu o perioadă de implementare de 28 de luni, este de 2.845.189,85 euro, din care suma finanțată de Autoritatea de Gestionare Comună 2.560.386,35 euro, echivalentul a 89,99 % din costul total eligibil, distribuită astfel: comunei româneşti 1.356.479,46 euro, la care se adaugă contribuția proprie de 150.510,54 euro, iar prietenilor din Sireți 1.203.906,89 euro, la care se adaugă contribuția proprie de 134.292,96 euro. A fost prima masă rotundă de promovare pentru diseminarea succesului obținut în implementarea lui, la care au luat parte toţi consilierii locali din Tuluceşti, dar şi reprezentanţi ai mass-media şi ai primăriilor învecinate, respectiv Frumuşiţa.

  Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, absorbția fondurilor europene a devenit o provocare pentru autoritățile centrale și locale, dar și o responsabilitate la nivel regional, județean și local. Mediul înconjurător din România suferă de o continuă degradare. În același timp însă România se confruntă cu o serie de aspecte care influențează calitatea vieții populației. Nu știu dacă ați aflat că numai 52 % din populație avea în 2007 acces la sisteme de apă potabilă și canalizare, afectând sănătatea cetățenilor, cât și mediul înconjurător. Grija permanentă pe care economistul Petrică BRATU o are în calitate de primar, cât și a Consiliului Local, este aceea de a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor din Tulucești. Dacă asigurarea cu apă potabilă a fost realizată în procent de peste 95 %, o provocare pentru ei a fost aceea de a asigura, la nivelul întregii comune, un sistem de canalizare care să preia apa reziduală din gospodării și din instituțiile existente la nivel local. Având în vedere costurile ridicate pentru realizarea unei astfel de investiţii s-a procedat la identificarea surselor de finanţare, în funcţie de nivelul de accesare a acestora procedându-se la elaborarea unor proiecte privind realizarea etapizată a sistemului de canalizare. Astfel, în perioada 2009-2012 s-a implementat proiectul Construire canalizare şi staţie de epurare în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, cu ajutorul finanţării obţinute de la Guvernul României prin OG 7/2006, prin care a fost construită Staţia de epurare, 3 Staţii de pompare ape uzate, conductele sub presiune care fac legătura între staţiile de pompare şi staţia de epurare, precum şi circa 500 m reţea gravitaţională. În vederea asigurării echilibrate în teritoriu a unui număr cât mai mare de gospodării, instituţii publice şi societăţi comerciale cu reţele de canalizare în sistem centralizat s-a impus dezvoltarea acestora în toate satele componente, ţinând seama de avantajul existenţei colectorului interceptor şi al staţiei de epurare. Regimul juridic şi economic al terenului în care se află lucrarea de canalizare este domeniul public, în intravilanul localităţilor Tuluceşti, Tătarca, Şiviţa, în zona destinată utilităţilor publice, pe terenul deţinut de către comuna Tuluceşti conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tuluceşti. Este mai exact vorba de extinderea sistemului de gestionare a apei uzate în comună prin construirea reţelelor de canalizare în lungime totală de 14.976 m, apoi de 419 bucăţi cămine de canalizare şi nu în ultimul rând de staţia de pompare apă uzată, inclusiv branşamentul electric din satul Şiviţa. Extinderea reţelei de canalizare a condus la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru 1174 gospodării şi 3484 de locuitori ai comunei noastre, dar şi la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru cele 70 persoane angajate în cadrul firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în localitate. E ceva, nu?

  CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI- 15 septembrie 2014

  Sala de şedinţe a Primăriei Tuluceşti din nou asaltată de funcţionarii administraţiei publice locale, reprezentanţii partenerilor proiectului (cei din Sireţi fiind la faţa locului cu viceprimarul localităţii şi secretarul Veronica EPURACHE, managerul din partea basarabenilor), cei ai BRCT Iaşi (Oana Mihaela MURARIU şi Nicolae HENEA), consilieri locali, membrii echipei de proiect (condusă de Lăcrămioara MUNTEANU), reprezentanţii Primăriei Frumuşiţa, plus vicepreşedintele Consiliului Judeţului, Marian VICLEANU, şi, evident, noi, cei din mass-media. S-a vorbit de cei 15 kilometri de conductă, căci odată pornit sistemul, necesarul de acces la canalizare al comunei va fi acoperit în proporţie de 40 de sută, după cum aprecia primarul Petrică BRATU, care a ţinut să adauge: ’’Am crezut în noi şi de aceea am făcut toate acestea. Oricum, fără finanţarea Uniunii Europene era cam greu s-o ducem la capăt atât noi, cât mai ales partenerii din Republica Moldova. Ei, după câte ştiu, au probleme cu solul şi aerul, căci apa doar din una din cele 20 de fântâni analizată era potabilă. Programul România-Republica Moldova-observaţi dispariţia Ucrainei, invită în continuare la colaborare transfrontalieră’’. La rândul său, vicele CJ, Marian Vicleanu, spunea, printre altele: ’’Sunt din Tuluceşti şi de aceea şi azi mă simt ca acasă. Sesiunea 2014-2020 o vom urmări cu mare atenţie pentru a crea condiţii de viaţă tuturor locuitorilor României, implicit judeţului. Este şi angajamentul nostru faţă de Uniunea Europeană. Toate localităţile trebuie să aibă apă şi canalizare până în 2017, iar condiţiile din rural să se aproprie de cele din urban. Cert este că din economiile realizate la acest proiect, de ambele părţi, la Tuluceşti s-a reuşit extinderea reţelei de canalizare, hotărâtă iniţial, cu 450 metri. În 2015 se va lansa o nouă sesiune de accesare a proiectelor. Să nu se uite că dacă încerci, ai două şanse: să iei sau să nu iei. Pe acest proiect, cei de la Tuluceşti au avut şi observatori de la Bruxelles, care au plecat mulţumiţi, nu înainte de a-i felicita. Concluzia e una singură: dacă vrem, putem.’’

  UN PROIECT S-A ÎNCHIS, ALTELE SUNT LA ORIZONT

  Deja cei de aici au aprobat un proiect aprobat cu fonduri de la Guvernul României pentru asfaltarea a 6,5 km de drumuri săteşti. Au semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării Regionale prin care li s-au alocat 700.000 lei, s-a plătit proiectarea, urmând ca în câteva zile să fie postată pe SEAP documentaţia în vederea desemnării societăţii care va efectua această amplă lucrare. Un alt proiect pe care şi-l doresc, având chiar un studiu de fezabilitate întocmit, înaintat spre Consiliul Judeţului, este pentru extinderea canalizării, prin care se poate asigura acces la sistem pentru întreaga populaţie a comunei Tuluceşti. Se aşteaptă cu maxim interes şi ghidurile aferente absorbţiei fondurilor Uniunii Europene şi vor accesa pe absolut orice domeniu accesibil. Au în vedere iluminatul fotovoltaic, dar îşi mai doresc un corp nou de şcoală la Tuluceşti, mai ales că unul dintre vechile corpuri trebuie demolat, copii fiind nevoiţi acum să înveţe şi dimineaţă şi dupăamiază. Vor ca ei să înveţe întrun singur schimb, să aibă la dispoziţie laboratoare performante şi o toaletă în interior. Consiliul Local a aprobat la această instituţie de învăţământ şi amenajarea unui teren de sport cu gazon sintetic şi iluminat nocturn, copii putând să aibă acces la în maximum o lună de zile.

   

                                                 A consemnat Pompiliu COMŞA


  Raspandeste cu incredere
  • 139
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   139
   Shares

  2 COMENTARII

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here