Acasă Jurnalul Bucurestiului Religie AGERPRES : Sarbatori Religioase – 8 Noiembrie

AGERPRES : Sarbatori Religioase – 8 Noiembrie

98
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ortodoxe
Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

Greco-catolice
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi toate cetele puterilor cereşti

Romano-catolice
Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri este sărbătoarea pe care Biserica Ortodoxă o dedică îngerilor la 8 noiembrie.

Prăznuirea Soborului Sfinţilor Îngeri s-a ales în a opta zi a lunii noiembrie, care este a noua după luna martie – ce este întâia de la zidirea lumii – spre închipuirea numărului cetelor îngereşti, în număr de nouă, pe care le-a numărat Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Ultima dintre acestea este treapta Începătoriilor, Arhanghelilor şi Îngerilor, care, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este ierarhia cea mai de jos şi mai aproape de noi.

Dintre aceştia, primii se numesc Începătorii pentru că sunt mai mari peste îngerii cei mai de jos, rânduindu-i spre împlinirea dumnezeieştilor porunci. Lor le este încredinţată îndreptarea a toată lumea şi păzirea împărăţiilor şi a domniilor, a neamurilor şi a limbilor. Fiecare împărăţie, neam şi limbă are păzitorul şi îndreptătorul ei, un înger din această ceată cerească.

Arhangheli se numesc cei mari şi vestitori de bine, cei care descoperă cunoştinţa voii lui Dumnezeu şi înţelegerile pe care le primesc ei de la cetele cele mai de sus, pentru ca să vestească îngerilor celor mai de jos şi printr-înşii oamenilor.

Voievozii tuturor acestor trei cete mai de jos, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, rânduiţi de Dumnezeu ca nişte credincioşi slujitori ai Lui.

Sfinţii Arhangheli, în vremea căderii satanei (Luceifer care a căzut din pricina mândriei) împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, au adunat aceste trei cete şi oşti îngereşti şi Arhanghelul Mihail a strigat cu glas mare: “Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi şi să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiţi şi cum se împărtăşeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor şi din înălţime au fost aruncaţi jos, în adânc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineaţa şi s-a sfărâmat pe pământ”.

Astfel grăind Arhanghelul Mihail către tot soborul îngeresc, a început cel ce stătea la locul cel dintâi, în prima ceată, împreună cu toate cetele cereşti, a slăvi pe Sfânta cea de o fiinţă şi nedespărţită Treime, pe Unul Dumnezeu, cântând: “Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de mărirea Ta!” (Vieţile Sfinţilor)

Această conglăsuire a sfinţilor îngeri s-a numit sobor îngeresc, adică luare aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci împreună şi cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime.

Soborul Sfinţilor îngeri a fost fixat ca sărbătoare, la câteva veacuri de la întemeierea Bisericii. Căci se obişnuia în anii de început ai creştinismului ca închinarea la îngeri să fie asemenea închinării la idoli.

Credinţa greşită a închinării la îngeri, răspândită şi în timpul Sfinţilor Apostoli, a fost desfiinţată de Sfântul Apostol Pavel, care a cerut în Epistola către Coloseni ca: “Nimeni să nu vă amăgească pe voi, vrând aceasta în smerita cugetare şi în slujba îngerilor, învăţând cele ce nu ştiu, în deşert fiind îngâmfat de gândirea trupului său şi neţinând capul (adică pe Hristos)”.

Sfântul Apostol se referea la unii eretici care, arătându-se smeriţi şi cu mândrie lăudându-se că urmează îngerilor prin înfrânare şi prin viaţa lor cea curată, învăţau să li se dea îngerilor aceiaşi cinstire ca şi lui Dumnezeu.

Au fost şi alţii care ziceau că îngerii sunt ziditori ai făpturii celei văzute, mai presus şi mai cinstiţi decât Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca nişte fiinţe fără de trupuri; iar despre Arhanghelul Mihail spuneau că este Dumnezeul evreilor.

Sinodul local din Laodiceea (care a avut loc cu câţiva ani înaintea Sinodului I Ecumenic – anul 325, Niceea) a respins închinarea la îngeri asemenea închinării la idoli şi a legiferat dreapta cinstire. AGERPRES/ (Documentare – Mariana Zbora-Ciurel; editor: Irina Andreea Cristea)


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here