Bihor Online : Raportul Curţii de Conturi pe anul proiectelor europene

  194
  0
  DISTRIBUIȚI
  Raspandeste cu incredere
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Curtea de Conturi a imputat plăţi nejustificate la lucrările din proiecte

  Curtea de Conturi a imputat plăţi nejustificate la lucrările din proiecte – © Foto: Ovi D. Pop

  Inspectorii au constatat plăţi nejustificate către constructori şi deficienţe în procedurile de achiziţii.

  Raportul postat pe pagina Curţii Naţionale de Conturi menţionează Primăria Oradea în capitolul referitor la verificarea modului de contractare, garantare, utilizare și rambursare a creditelor.

  „UAT Oradea, județul Bihor, a acceptat la plată și decontare o sumă mai mare decât cea datorată, în vederea realizării obiectivului de investiții «Construire campus școlar pentru Colegiul Economic Partenie Cosma și Grupul Școlar Vasile Voiculescu». Totodată, s-a constatat decontarea unor cantități de lucrări mai mari decât cele real executate la obiectivul de investiții «Descongestionarea traficului și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier Oradea-Biharkeresztesz»”, arată raportul.

  De asemenea, controlul a relevat „plăți nejustificate în sumă totală de 1.070.000 lei din creditele angajate pentru lucrările de investiții realizate la obiectivul «Complex wellness termal Nymphaea Oradea», la obiectivul «Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejați și floră spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea» și la obiectivul «Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, municipiul Oradea»”.

  Sumele au fost recuperate de la constructori, spune Eduard Florea, şeful Direcţiei Economice din Primărie. „Tot ce a fost pe zona de construcţii, noi având contracte în derulare, s-a recuperat din facturile emise ulterior de executanţi”, explică Florea.

  Garaţii neînregistrate contabil

  „În anul 2015, la UAT Oradea s-a constatat neînregistrarea în contabilitate a sumei de 4.961.000 lei, reprezentând valoarea garanțiilor de bună execuție ale executanților obiectivelor de investiții finanțate din fonduri rambursabile”, mai arată raportul. Conform directorului Florea, ceea ce impută inspectorii este o chestiune formală: „Noi aveam acele garanţii sub formă de scrisori de garanţie; ulterior, le-am centralizat într-un tabel şi le-am evidenţiat în evidenţele contabile”.

  Corecţie

  „În cadrul proiectului «Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice», în urma verificării contractului de servicii «Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor» s-a constatat că oferta câștigătoare nu a îndeplinit cerința din documentația de atribuire/anunțul de participare, referitoare la experiența profesională a experților-cheie.

  Au fost încălcate prevederile HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, respectiv ale art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (1) și art. 81”, se arată în raport, cu precizarea că „s-a recomandat aplicarea unei corecții financiare în sumă de 140.000 lei (5% din valoarea contractului), din care impactul financiar aferent cheltuielilor declarate în anul 2015 a fost de 12.000 lei”.

  Juriştii Primăriei au atacat toate corecţiile impuse de verificatori, pe unele dintre ele le-au şi câştigat în instanţă.

  Pagubă asumată

  Verificatorii proiectelor finanțate prin POR Dezvoltare Regională au notat că „în cazul proiectului „Campus școlar ˗ calificare profesională în Oradea pentru mediul economic din Bihor”, beneficiar UAT Municipiul Oradea, s-a constatat actualizarea eronată a valorii situațiilor de lucrări decontate, prin aplicarea unor indici de actualizare a prețului diferiți de cei menționați inițial în documentația de atribuire și contractul de lucrări, rezultând astfel cheltuieli neeligibile în sumă de 49.000 lei”.

  Şantierul campusului școlar s-a făcut în mai multe etape de finanţare. A început pe un program naţional de finanţare, a continuat cu surse de la oraş, după care a fost introdus pe o finanţare internaţională. „Am avut un contract încheiat în anumite condiţii cu executantul şi, când a apărut ocazia finanţăriii europene, sumele pe care le-am obţinut fiind importante, ne-am asumat aceste corecţii”, spune Florea.

  Probleme şi la CJ Bihor

  „În cazul proiectului «Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor», beneficiar Județul Bihor, s-a constatat decontarea unor cheltuieli cu lucrări de reabilitare aferente unor spații care nu au legătură cu proiectul, fiind încălcate prevederile art. 1 alin. (4) lit. d) din HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale”, arată raportul Curţii de Conturi aferent anului 2015.

  Acesta mai punctează şi un alt proiect al CJ Bihor, finanţat prin POS Mediu. „În cadrul proiectului «Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor», beneficiar Consiliul Județean Bihor, în urma verificării procedurii de atribuire a contractului de lucrări «Construire stații de transfer, stații de sortare și platformă de stocare temporară în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor – județul Bihor», s-a constatat că, în perioada de depunere a ofertelor, ofertanții nu au dispus de timp suficient pentru întocmirea ofertelor, ceea ce a creat un obstacol în asigurarea unui cadru concurențial adecvat al procedurii de achiziție. Au fost încălcate prevederile OUG nr. 34/2006, respectiv ale art. 72 alin. (1) lit. b) și alin. (2), precum și ale art. 92 alin. (2).

  S-a recomandat aplicarea unei corecții financiare de 5% din valoarea contractului, respectiv suma de 3.157.000 lei, din care impactul în cheltuielile declarate în anul 2015 a fost de 454.000 lei”, arată raportul.


  Raspandeste cu incredere
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

  Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

  Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

  Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

  Please enter your comment!
  Please enter your name here