CCR a decis că e de latitudinea Instanței de Contencios să decidă asupra legalității emiterii actelor Guvernului

  253
  0
  DISTRIBUIȚI
  Raspandeste cu incredere
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   1
   Share

  Motivarea CCR în legătură cu legalitatea Anchetării Hotarârilor Guvernului de către DNA despre care Rețeaua Progresistă VĂ MINTE DIN NOU.

  image

  Pe scurt, Decizia CCR e următoarea:

  Până la Decizia Instanței de Contencios Administrativ (singura în măsură să se pronunțe, cf. legii), decizie care poate fi cerută oricând în timpul procesului, DNA-ul ca procuratura, poate ancheta hotărârile de guvern, în această fază a investigației penale, sub prezumția că ele ar putea fi ilegale.

  Odată ce Instanța de Contencios (la care se va face cu siguranță apel o dată cu începerea procesului), va decide că hotărârile Guvernului în această speță, au fost emise legal, atunci s-a terminat cu ancheta DNA-ului care va deveni lipsită de obiect.

  Dacă din contră, Instanța de Contencios va decide că hotările de guvern din speță sunt ilegale, doar atunci DNA-ul va mai putea continua investigarea penală a cauzei. Oricine vă spune altceva VĂ MINTE (ex. HoitNews)

  Din Motivarea CCR

  51. În concluzie, faţă de stadiul actual al anchetei şi în lipsa unei constatări
  a instanței de judecată, nu se poate reţine o încălcare a competenţei Guvernului,
  întrucât prin activitatea de urmărire penală desfășurată de către Ministerul Public nu
  se urmărește verificarea oportunităţii şi legalităţii emiterii unei hotărâri de Guvern,
  cenzură pe care o poate realiza doar instanța de contencios administrativ, conform
  dispozițiilor Legii nr.554/2004

  54. Pentru toate aceste motive, se consideră că instanța de contencios
  constituțional trebuie să constate că, în cauză, nu există un conflict juridic de natură
  constituțională între Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
  şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi Guvernul României, deoarece, faţă de
  stadiul actual al anchetei penale, nu se poate stabili o imixtiune a Ministerului Public
  în exercitarea competenţei Guvernului de verificare a legalității şi oportunităţii
  adoptării hotărârilor de Guvern.

  70. Cu privire la raportul existent între competenţa instanţelor de
  contencios administrativ şi a celor care judecă în materie penală, Curtea reţine că,
  potrivit art.4 alin.(1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
  legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii
  acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din
  oficiu sau la cererea părţii interesate, de către instanţa învestită cu fondul litigiului
  şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate. Art.4 alin.(3) din aceeaşi
  lege prevede că, în cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu
  caracter individual, instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va
  soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată.

  71. Prin urmare, atunci când există o bănuială rezonabilă cu privire la
  săvârşirea unei fapte penale, organul de urmărire penală are posibilitatea să înceapă
  urmărirea penală in personam, iar instanţa judecătorească, sesizată prin rechizitoriu,
  se va putea pronunţa asupra legalităţii actului administrativ [a se vedea, în acest sens,
  şi Decizia nr.267 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
  I, nr.538 din 21 iulie 2014]. În cazul în care aceasta constată nelegalitatea actului
  administrativ, nu mai ţine seama de acesta la soluţionarea cauzei. Astfel, rezultă că
  26
  şi instanţa care judecă în materie penală are competenţa de a soluţiona, cu caracter
  incidental, problema legalităţii actului administrativ. Desigur, această competenţă a
  sa intervine numai în măsura în care de actul administrativ cu caracter individual
  depinde soluţionarea litigiului pe fond.

  72. În acelaşi sens, Curtea reţine că art.52 din Codul de procedură penală,
  având titlul marginal – Chestiuni prealabile prevede că: „(1) Instanţa penală este
  competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării cauzei, chiar dacă prin
  natura ei acea chestiune este de competenţa altei instanţe, cu excepţia situaţiilor în
  care competenţa de soluţionare nu aparţine organelor judiciare.
  (2) Chestiunea prealabilă se judecă de către instanţa penală, potrivit regulilor
  şi mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi aparţine acea chestiune.
  (3) Hotărârile definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unei
  chestiuni prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în faţa instanţei
  penale, cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii”.

  73. Prin urmare, Curtea constată că, în măsura în care cercetarea legalităţii
  actului administrativ individual este o chestiune prealabilă şi incidentală urmăririi
  penale şi judecării faptei de care este acuzată persoana, atât urmărirea penală, cât şi
  judecarea de către o instanţă care judecă în materie penală poate fi realizată, fără a
  se încălca art.52 şi art.126 alin.(6) din Constituţie


  Raspandeste cu incredere
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   1
   Share

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

  Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

  Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

  Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

  Please enter your comment!
  Please enter your name here