Acasă Jurnalul Bucurestiului Evenimente COMUNICAT

COMUNICAT

180
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Incendiul de ieri de la Clubul Bamboo din sectorul 2 al Capitalei dovedeşte încă o dată incompetenţa autorităţilor locale care nu fac decât să se încurce în declaraţii şi doar mimează respectul faţă de lege şi interesul faţă de siguranţa cetăţenilor.

Cazul Bamboo nu este unul singular, iar experienţa acumulată după patru ani de sesizări către autorităţile locale şi centrale în legătură cu activitatea ilegală desfăşurată la un alt club din sectorul 2, la Clubul Chaboo, ne arată că sub privirile îngăduitoare ale autorităţilor oricând poate avea loc o nouă tragedie precum cea de la Colectiv.

Clubul Chaboo a funcţionat din 2012 fără autorizaţie de funcţionare şi fără a respecta prevederile legale din domeniile: disciplina în construcţii, protecţia împotriva incendiilor, ordine şi linişte publică, protecţia consumatorilor, sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului, şi, deşi a avut activitatea suspendată în mai multe rânduri, a continuat să funcţioneze în dispreţul legii şi al autorităţilor. Am solicitat Poliţiei Locale Sector 2, să aplice prevederile art. 73 pct. 23 din Ordonanţa nr. 99/2000 republicată care abilitează organele de control ale primăriei să confişte veniturile realizate ilicit în perioada în care clubul a funcţionat deşi avea activitatea suspendată, iar aceasta a refuzat să-şi îndeplinească atribuţiile pentru care este singura abilitată conform art. 76 lit a) din Ordonanţa 99/2000 republicată şi conform Dispoziţiei nr. 396/2011 dată de Primarul Sectorului 2. Asta în timp ce noi, cetăţenii sectorului, plătim conştiincios taxe şi impozite. Şi aici nu vorbim numai de venituri realizate ilicit ci şi de amenzi contravenţionale de sute de mii de lei care nu ştim dacă au fost plătite la bugetul de stat. Astfel, numai Secţia 6 Poliţie, în perioada 01.01.2013 – 29.12.2016 a sancţionat contravenţional societăţile care au administrat clubul Chaboo aplicând un număr de 170 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea Legii 61/91R şi a Legii 333/2003.

Cum la Clubul Chaboo nu se desfăşoară niciun fel de activitate pe perioada sezonului rece, ne aşteptăm ca de la primăvară să reluăm corespondenţa asiduă cu autorităţile statului.
Revenind la Clubul Bamboo, dorim să facem câteva precizări legate de comunicatele trimise presei de către reprezentanţi ai Primăriei Sector 2.

Domnul Aurel Dobrilă, Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, precizează că pe data de 16 iunie 2016 societatea comercială a fost sancţionată contravenţional cu amendă conform Legii nr. 12/ 1990, republicată, pentru desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publică fără să aibă autorizaţia de desfăşurare a activităţilor de la Primăria Sector 2 şi că, în conformitate cu prevederile art. 20, pct. 2 din OG nr. 2/ 2001, pentru aceeaşi faptă, respectiv lipsa autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor, nu se pot aplica două sau mai multe sancţiuni principale repetate, motiv pentru care nu a fost aplicată o altă sancţiune contravenţională societăţii. Numai că punctul 2 al art. 20 din OG nr. 2/2001 nu mai este în vigoare de 15 ani, fiind abrogat prin Legea nr. 180 din 11 aprilie 2002.

În schimb, art. 5 pct. 7 din aceeaşi OG nr. 2/2001 spune că „Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare”. Acelaşi articol, la pct 3, menţionează care sunt sancţiunile complementare care pot fi aplicate pe lângă sancţiunea contravenţională principală, în acest caz amenda: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; b)suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi; c) închiderea unităţii; d) blocarea contului bancar; e) suspendarea activităţii agentului economic; f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv; g) desfiinţarea lucrărilor şi
aducerea terenului în starea iniţială. Numai că Poliţia Locală în loc să aplice pe lângă amenda
contravenţională şi sancţiuni complementare, ne spune că în mai bine de 6 luni de la aplicarea
unei amenzi nu a mai putut da nicio altă sancţiune pentru că nu îi permitea un articol de lege
abrogat în aprilie 2002.

Mai mult, Poliţia Locală Sector 2 putea să aplice prevederile art. 73 pct 1 din Ordonanţa 99/2000 republicată, privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă care prevede următoarele: „constituie contravenţie desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 pct 1 (orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii) şi se sancţionează cu suspendarea activităţii până la data autorizării şi cu amendă”.
Ca urmare, Poliţia Locală avea posibilitatea conform legii să suspende activitatea până când Clubul Bamboo îndeplinea toate condiţiile pentru a primi autorizaţie de desfăşurare a activităţilor.
Şeful Poliţiei Locale sector 2 mai spune în comunicatul remis presei că: “Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică reprezintă doar transpunerea solicitării Codului fiscal de achitare a unei taxe suplimentare de către agenţii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică (baruri, restaurante şi alte activităţi recreative) şi nicidecum girul autorităţii locale privind legalitatea desfăşurării activităţii”

Să înţelegem că domnul Aurel Dobrilă, Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, nu ştie cu ce se ocupă instituţia pe care o are în subordine dacă consideră că Poliţia Locală este o casierie unde agenţii economici achită o taxă suplimentară şi primesc în schimb „Autorizaţia de desfăşurare a activităţii de alimentaţie publică”.

Această autorizaţie se eliberează conform unei metodologii care a fost aprobată prin HCL nr. 26/25.04.2016 şi modificată şi completată prin HCL nr. 231/22.12.2016, dovada achitării taxei fiind doar una dintre condiţiile necesare autorizării; o alta fiind, conform Legii nr. 359/2004 şi a HCL 26/2016, „Declaraţia notarială a reprezentantului legal al societăţii prin care se menţionează că până la obţinerea Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediul secundar pentru care a solicitat Autorizaţia.”

Ca urmare, în activitatea de control desfăşurată la club, Poliţia Locală trebuia să constate pe lângă lipsa autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor şi încălcarea unei declaraţii notariale dată pe propria răspundere.
Astfel, Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor se emite cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii: a) dovada deţinerii legale a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea; b) îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi protecţiei împotriva incendiilor; c) desfăşurarea unor activităţi comerciale care se încadrează în normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică.
Poliţia Locală Sector 2, prin personalul de specialitate desemnat, întocmeşte un referat privind legalitatea solicitării, pe baza verificărilor efectuate pe linia disciplinei în construcţii, control comercial, protecţia mediului şi alte activităţi de control stabilite sau delegate în condiţiile legii, pe care îl înaintează Serviciului Autorizare şi Documentaţii Urbanism care propune emiterea autorizaţiei după ce analizează documentaţia depusă de agentul economic şi referatul Poliţiei Locale. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru emiterea autorizaţiei, taxa achitată este recuperată de agentul economic.
Conform Legii Poliţiei Locale, Legea 155/2010, Poliţia Locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în domenii ca: ordinea şi liniştea publică, disciplina în construcţii, protecţia mediului, activitatea comercială, etc. şi este abilitată să verifice dacă unităţile comerciale desfăşoară activităţi în conformitate cu prevederile legale, este abilitată să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni principale şi complementare, iar în cazul în care constată aspecte de încălcare a legii care nu ţin de competenţa sa este obligată „să comunice de îndată organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, de care a
luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor şi activităţilor specifice” (Art. 2 pct.2 din
Legea 155/2010). După cum se observă, situaţia de la clubul Bamboo este asemănătoare cu cea de la clubul Chaboo şi, probabil, cu a altor cluburi din Bucureşti, care, deşi reprezintă un real pericol pentru persoanele care le frecventează, nu sunt închise de autorităţi care nu fac altceva decât să aplice amenzi şi eventual să „suspende scriptic” activitatea, aşa cum a precizat d-nul viceprimar Dan Cristian Popescu la un post de televiziune. Numai că după tragedia de la Colectiv, timp de trei luni la Primăria Sector 2 suspendarea activităţii nu a fost doar „scriptică” ci şi efectivă, prin votarea în Consiliul Local a Hotărârii 114/14.12.2015 care în Anexa 1, la Capitolul VI – Sancţiuni, litera b) menţiona: „până la intrarea în legalitate organul constatator al Poliţiei Locale Sector 2 va verifica dacă este respectată măsura luată de suspendare a activităţii agentului economic. În cazul în care măsura nu este respectată va fi dublată amenda, respectiv 1000 – 2000 lei, va fi aplicat sigiliul, va sesiza ANAF şi organele de urmărire penală, pentru ruperea/distrugerea sigiliului.”

În martie 2016, acelaşi Consiliu Local Sector 2, abrogă Hotărârea 114/14.12.2015 şi votează Hotărârea nr. 15 în care nu se mai regăseşte Capitolul VI – Sancţiuni.

Deşi am solicitat Comisiei Juridice, de Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local Sector 2 încă din data de 02 noiembrie 2016 să ne comunice justificarea legală a eliminării acestor sancţiuni, nu am primit până acum niciun răspuns.
De asemenea aşteptăm şi din partea Corpului de Control al Prim-ministrului Guvernului României, unde am depus în 22.11.2016 un Memoriu legat de activitatea ilegală desfăşurată la Clubul Chaboo, să primim concluziile controlului dispus.
În final, considerăm că se impune demisia de urgenţă a Directorului general al Poliţiei Locale Sector 2, domnul Dobrilă Aurel, care este direct responsabil pentru ineficienţa instituţiei din subordinea sa.

22.01.2017

Grupul de Iniţiativă Civică Floreasca Grupul de locatari Calea Floreasca

Grupul de Iniţiativă Civică Tei

Asociaţiei Aviaţiei

Asociaţia de Proprietari Floreasca Verdi Residential

Asociaţia de Proprietari Ţiţeica


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here