Acasă Informatii Informatii ANAF Comunicat ANAF

Comunicat ANAF

96
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

        La nivelul anului 2014/primele 4 luni ale anului 2015, Agenţia Naţională de         Administrare Fiscală a emis un număr total de 6 acorduri de preţ în avans         unilaterale, respectiv a respins emiterea a 2 cereri de acord de preţ în avans         (solicitările în cauză neîntrunind condiţiile legale necesare emiterii). Totodată, au fost         depuse primele 3 cereri pentru emiterea de acorduri de preţ în avans         bilaterale, preconizându-se ca, la nivelul anului 2015, acestea să fie emise în comun de         către autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Elveţia.

         În acest context, precizăm că s-a constatat existenţa unei tendinţe crescătoare spre         conformare voluntară a contribuabililor ce derulează tranzacţii cu entităţi afiliate. Astfel,         începând cu anul 2013, s-a înregistrat o creştere semnificativă, constantă, a numărului         cererilor depuse pentru emiterea acordurilor de preţ în avans, atât unilaterale, cât şi         bilaterale (în perioada noiembrie 2013-mai 2015 fiind depuse un număr total de 13 cereri         de emitere de acord de preţ în avans).

         Legislaţia în vigoare nu limitează posibilitatea solicitării emiterii unui acord de preț în         avans doar în cazul tranzacţiilor derulate între persoane afiliate române şi persoane         afiliate străine, fiind permisă solicitarea emiterii acordului şi pentru tranzacţiile derulate         între două persoane afiliate române.

         Acordul de preţ în avans este un act administrativ emis de Agenţia Naţională de         Administrare Fiscală, prin care se stabilesc condiţiile şi modalităţile pentru determinarea         preţurilor de transfer aferente tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, pentru o         perioadă fixă de timp.

        În vederea obţinerii acestui act administrativ, contribuabilii interesaţi în stabilirea în         avans, de comun acord cu administraţia fiscală, respectând prevederile legale în vigoare,         a preţurilor de transfer practicate în cadrul tranzacţiilor cu persoanele afiliate, pot solicita         Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emiterea unui acord de preţ în avans.         Detaliile privind conţinutul documentaţiei solicitate de autoritatea fiscală emitentă,         precum şi condiţiile emiterii acestui act administrativ sunt incluse în legislaţia relevantă,         în speţă Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a         soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans.

        Ca tipologie, acordul de preţ în avans poate fi unilateral, bilateral sau multilateral.         Acordul unilateral este emis de autoritatea competentă din România. Acordul bilateral         sau multilateral este emis în comun de către autoritatea competentă din România şi         autorităţile fiscale competente din statele în a căror jurisdicţie se află entităţile afiliate         contribuabilului solicitant. Acordul bilateral/multilateral poate fi emis numai pentru         tranzacţiile dintre contribuabilii afiliaţi care provin din ţări cu care România are încheiate         convenţii pentru evitarea dublei impuneri.

        Acordul de preţ în avans oferă titularului acestuia avantajul opozabilităţii şi obligativităţii         faţă de organele fiscale, pentru tranzacţiile derulate în perioada acoperită de acord, ce fac         obiectul acestuia. Totodată, acordul de preţ în avans bilateral sau multilateral prezintă         avantajul eliminării dublei impuneri generate de ajustări ale preţurilor de transfer,         acestea fiind stabilite în avans, de comun acord între cele administraţiile fiscale şi         contribuabilii afiliaţi implicaţi. Se impune a se preciza că titularul unui acord de preţ în         avans nu mai are obligativitatea întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer,         pentru tranzacţiile şi perioadele acoperite de acord. Actul administrativ în cauză este         opozabil şi obligatoriu faţă de organele fiscale numai în situaţia respectării, de către         titularul acestuia, a termenilor şi condiţiilor în care acesta a fost emis.

        A.N.A.F. apreciază şi totodată încurajează, conformarea voluntară a         contribuabililor. Acordul de preţ în avans vine astfel în sprijinul         contribuabilului, fiind unul din instrumentele prin care legislaţia fiscală creează         premisele conformării voluntare, asigurând certitudinea, sub aspect fiscal,         privind condiţiile şi modalităţile pentru stabilirea preţurilor de transfer la         care se desfăşoară tranzacţiile cu persoane afiliate, pentru o perioadă de 5 ani         sau mai mult, după caz.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here