Acasă Supliment Cultural Carte Eveniment – editura Vitruviu. Un Mircea Vulcănescu, aşa cum l-a cunoscut...

Eveniment – editura Vitruviu. Un Mircea Vulcănescu, aşa cum l-a cunoscut doar soţia lui

1124
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O singură carte! Da, uneori, ajunge o singură carte pentru ca autorul să rămână în spaţiul unei culturi şi în sufletul cititorilor. Autoarea, Mărgărita Ioana Vulcănescu (1897-1987), născută
Nicolescu, a doua soţie a lui Mircea Vulcănescu, a funcţionat ca profesoară de franceză mai întâi la Alba- Iulia, apoi în Bucureşti, la liceele „Mihai Viteazu“, „Matei Basarab“, la Şcoala Anglicană, iar ca profesoară de filosofie, la Liceul „Carmen Sylva“. Sora ei, Alexandra Fălcoianu (Niniche), a fost nedespărţita însoţitoare a Elenei Văcărescu – vara sa primară. Corespondenţa neîntreruptă cu aceasta alcătuieşte o altă arhivă. Cum se poate vedea din arborele genealogic, familia autoarei se înrudeşte cu marile familii boiereşti, mergând pe linia feminină până la Domnitorul Constantin Brâncoveanu. Prima parte a volumului cuprinde sub titlu „Memorii“ amintiri scrise după împlinirea vârstei de 79 de ani, aşa cum notează la sfârşitul Caietului 6, după trăirea unor evenimente greu de imaginat. Reamintirea anilor copilăriei cu legăturile puternice dintre fraţi, pe de o parte, copii şi mamă, pe de altă parte, cu iubirea puternică ce aureolează aceste legături, reprezintă un suport pentru anii grei ai bătrâneţii din timpul comunismului când a trebuit să dea lecţii de limbi străine şi pian pentru a supravieţui şi, totodată, o susţinere pentru fetele autoarei, cărora le dedică aceste scrieri. Jurnalul care cuprinde anii 1932-1941 a fost scris pe caiete-agendă primite în dar la începutul fiecărui an de la soţul autoarei, Mircea Vulcănescu. În timpul retragerii armatei germane, în 1944, când au fost aruncate bombe incendiare casa de la Capu Podului a luat foc. Mircea Vulcănescu, care lucra în apropiere la Ministerul de Finanţe a intrat în casa incendiată şi a salvat din flăcări caietele pe care le publicăm astăzi. În final, memoriile sunt alcătuite din opt caiete după o laborioasă reconstituire a suitei episoadelor, a înlăturării suprapunerilor şi repetărilor. Faptul că o parte din manuscrise au dispărut în timp ce au fost depozitate în diverse locuri, în urma izgonirii familiei Vulcănescu din locuinţa situată în strada Popa Soare, ne-a pus în imposibilitatea de a deţine jurnalul în întregime. În momentul în care au fost scrise aceste amintiri şi jurnale, franceza era limba la modă, chiar în româneşte franţuzismele dădeau un fel de distincţie şi de rafinament înainte de a se fi vulgarizat.
Mulţumim doamnei Mariuca Vulcănescu, îngrijitoarea acestei ediţii, pentru contribuţia sa la apariţia volumului de faţă prin încredinţarea textului spre publicare, pentru arboreal genealogic şi fotografiile din arhiva familiei puse la dispoziţia editurii, aflate încă în lada cu documente ce au fost păstrate zeci de ani, intacte, după nenumărate peregrinări. La un moment dat, am fost înclinaţi să credem că un medallion schiţat de către cineva care ar fi cunoscut-o mai îndeaproape
pe autoare ar fi fost binevenit. Ne-am răzgândit pentru simplul motiv că autoarea, care rămâne permanent într-un spaţiu dominat de iubirea pentru aproapele, se înfăţişează cel mai bine singură prin autoportretul în care se regăsesc profunzimea, sinceritatea şi inteligenţa. Volumul întâi se încheie cu anul 1941 când România (după ce aderase la Pactul Tripartit)  se pregătea pentru o lungă şi dureroasă istorie.

Ofertă de carte
Editura VITRUVIU fondată de Mircea Ciobanu, specializată în literatură română şi contemporană, vă propune  următoarele titluri de cărţi care pot constitui în orice moment o bucurie intelectuală, un premiu sau un cadou deosebit.

1. ŞTEFAN AUG. DOINAŞ Poezii 17,5 RON
2. VIRGIL MAZILESCU Poezii 17,5 RON
3. NICOLAE PRELIPCEANU Binemuritorul 17,5 RON
4. NICOLAE IOANA O zi liberă 17,5 RON
5. ILEANA MĂLĂNCIOIU Poezii 17,5 RON
6. MARIUS ROBESCU Poezii 17,5 RON
7. GEORGE ASTALOŞ Ecuaţia tăcerii 17,5 RON
8. ION MIRCEA Poezii 17,5 RON
9. MIHAI URSACHI Poezii 17,5 RON
10. MIRCEA IVĂNESCU Poezii 17,5 RON
11. CRISTIAN SIMIONESCU Poezii 17,5 RON
12. GABRIELA MELINESCU Poezii 17,5 RON
13. MIRCEA CIOBANU Anul tăcerii 17,5 RON
14. ALEXANDRU MIRAN Poezii 17,5 RON
15. ADRIAN POPESCU Poezii 17,5 RON
16. EMIL BOTTA Poezii 17,5 RON
17. ALEXANDRU LUNGU Ochiul din Lacrimă 17,5 RON
18. GEORGE ASTALOŞ Magma 17,5 RON
19. MIHAI EMINESCU Cincizeci de Poeme 50,0 RON
20. PETRE ISPIRESCU Aleodor Împărat 17,5 RON
COLECŢIA ESEURI
21. ALEXANDRU PALEOLOGU Treptele Lumii sau Calea Către Sine 40,0 RON; Bunul-Simţ ca Paradox
22. MIRCEA CIOBANU La Capătul Puterilor (Însemnări pe cartea lui Iov) 40,0 RON
23. LUCIAN TAMARIS Veghea şi Departele 30,0 RON
24. GEORGE ASTALOŞ Utopii 30,0 RON
25. VICTOR ILIESCU Cele Trei Alibiuri ale Totalitarismului 30,0 RON
26. BASARAB NICOLESCU Ştiinţa, Sensul şi Evoluţia. Eseu asupra lui Jakob Böhme 30,0 RON
27. PAN IZVERNA Epifaniile Poetului şi ale Poeziei 30,0 RON
28. C. D. ZELETIN Amar de Vreme 30,0 RON; Distinguo 45,0 RON
29. V. ZAMFIRESCU Gâsca lui Stalin 30,0 RON
COLECŢIA DE BASME
30. G. DEM. TEODORESCU Basme Române 30,0 RON
31. MARTA COZMIN Carte de Poveşti 25,0 RON; Poveşti, Poveşti 25,0 RON; Basme şi Poveşti 25,0 RON
COLECŢIA SCRIITORI ÎN EXIL
32. TUDOR ALEXANDER Fum (Nuvelă) 17,5 RON
COLECŢIA PROZATORI ROMÂNI CONTEMPORANI
33. ION V. STRĂTESCU Darul Nebunilor 30,0 RON
34. MIRCEA CIOBANU Cartea Fiilor 30,0 RON; Istorii (Vol. I, II şi III) 30,0 RON/ Vol
35. EUGEN URICARU Stele Călătoare 30,0 RON
36. ALICE BOTEZ Iarna Fimbul 30,0 RON
37. MARTA COZMIN Primăvara la Zürich 17,5 RON Marea la Ora Şase 17,5 RON; Să vorbim despre palmieri
38. MIRCEA DAMASCHIN Bătrânul Astronom Flamand 30,0 RON
39. CORINA CRISTEA Aroganța Elitelor 35,0 RON
40. MIRCEA LONESCU QUINTUS Liberal din Tată-n Fiu 30,0 RON
COLECŢIA MEMORII
41. VASILE I. RUSU Un Coşmar Fără Sfârşit 17,5 RON
42. VASILE DOBRIAN Memorii 25,0 RON
43. ANNIE BENTOIU Timpul ce ni s-a dat (vol 1) 30,0 RON; Timpul ce ni s-a dat (vol 2) 45,0 RON
44. Dr. DAVID IANCU 9 Ani Medic pe Front 45,0 RON
45. BUCUR CALOMFIRESCU Memorii 45,0 RON
COLECŢIA JURNAL
46. PERICLE MARTINESCU 7 Ani cât 70 45,0 RON
47. MIRCEA HORIA SIMIONESCU Febra 45,0 RON
48. FLORICA ELENA LAURENŢIU Privirea lui Orfeu sau Puterea Descântecului 17,5 RON
49. CONSTANTIN BĂLĂCEANU-STOLNICI Saga Bălăcenilor 60,0 RON
50. ZOE CĂMĂRĂŞESCU Amintiri 50,0 RON
51. C.D. ZELETIN Principesa Elena Bibescu, Marea Pianistă 65,0 RON
52. ALEX. TZIGARASAMURCAŞ Lupta Vieţii unui Octogenar Vol. I 25,0 RON
53. MĂRGĂRITA IOANA VULCĂNESCU Memorii-Jurnal, Vol. I 65,0 RON


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here