Acasă Jurnalul Bucurestiului Evenimente FESTIVALUL FOLCLORIC „MIHAI FLOREA” ediția I-a, 2019

FESTIVALUL FOLCLORIC „MIHAI FLOREA” ediția I-a, 2019

125
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

FESTIVALUL FOLCLORIC
„MIHAI FLOREA”
ediția I-a, 2019
REGULAMENT
I.Structura festivalului
1. Organizatori
Evenimentul este organizat de:
– Societatea Română de Televiziune(în discuție);
– Societatea Română de Radiodifuziune/Antena Satelor
– Asociația Literară RA-LIBRIS;
Finanțatori:
Ministerul Culturii și Identității Naționale;
Primăria și Consiliul Municipal Buzău;
Consiliul Județean Buzău.
2. Perioada şi locul de desfăşurare:
Festivalul Folcloric MIHAI FLOREA se va desfășura în două etape:
1. Etapa I- preselecție 28 septembrie 2019, Sala Sala stiudia ELECTRECORD SA, București, bd.
Corneliu Coposu, nr 11, sect. 3;
2. Etapa a II- a- concursul, 7 noiembrie 2019 București, Sala de Concerte Radio.
II. Scopul Festivalului
Scopul „ Festivalul Folcloric MIHAI FLOREA” este de a aduce în memoria tinerilor interpreți
personalitatea realizatorului de emisiuni radio și televiziune MIHAI FLOREA și a promova
culegerea şi interpretarea muzicii populare românești și a naționalităților conlocuitoare dar şi
reactualizarea unor piese vechi de mare valoare şi reprezentativitate. Profesorul doctor Mihai
Florea a fost deschizătorul de drum în realizarea unor emisiuni de referință în folclorul românesc
la radio și televiziune, a contribuit la lansarea multor interpreți de folclor, azi mari vedete și, prin
acest festival, dorim să continuăm efortul domniei sale de a descoperi și promova tinerle talente,
pentru a duce mai departe nestematele muzicii tradiționale românești, va constitui o rampă de
lansare pentru tânăra generaţie de interpreţi, asigurând astfel transferul de valori interpretative,
de la generația marilor interpreți, la generația tânără.
III. Înscrierea în concurs
1. La concurs pot participa artiști cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 ani;
2. Înscrierea în concurs se face în baza dosarului de înscriere.
3. Dosarul de înscriere va conţine:
-cartea de identitate, pașaportul scanate sau fotografiate;
-fişa de concurs completată la toate rubricile;
-o fotografie color în costumul popular aparținând zonei folclorice pe care o reprezintă în cel puțin
două poziții diferite;
-Dovada donației scanată sau foto
4. Dosarul de înscriere se va trimite online prin email la adresa de email:
[email protected] până cel tarziu 25 septembrie 2019 ora 24,00
Concurenților la preselecție li se recomandă a face o donație de 100 lei/persoană.
NOTĂ:
Înscrierile se fac numai pe adresa de email și nu prin alte forme de comunicații!
IV. Desfăşurarea Festivalului
Festivalul se va desfăura în două etape:
A. Etapa I-a, preselecție; dosarele se trimit pâna în data de 25 septembrie 2019 și se va ține pe 28
septembrie, la București, bd. Corneliu Coposu, nr 11 sect 3 , la Sala Studio a ELECTRECORD SA,
începând cu ora 9,00.
B. Etapa a II-a, finala, se va ține la București, Sala de Concerte Radio, str Strada General
Berthelot 60-64, cu acompaniamentul Orchestrei Naționale Radio în data de 7 noiembrie 2019.
1. Secțiunile interpretative:
– Secțiunea Solişti Vocali – în cadrul cărora pot participa concurenți pe categoriile, 15-25 ani;
– Secțiunea Solişti Instrumentişti – în cadrul cărora pot participa concurenți pe categoriile, 15-25
ani;
V. Etapele festivalului
1.Etapa I-a Preselecție
– La etapa I-a, preselecția, concurenții vor prezenta în concurs două piese: o doină, o baladă sau
un bocet și una ritmată reperzentativă zonei folclorice de proveniență, interpretate fără
acompaniament (acapella);
– Toți concurenții vor primi diplome de participare și medalia „Mihai Florea”
– Costumul popular este obligatoriu doar în finală, va fi unul din criteriile de apreciere şi notare.
– Promovarea în etapa a II-a, finala, se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute dar nu
mai mici de nota medie 9.00, zece concurenți pentru fiecare secțiune.
NOTĂ: Decă la una din sectiuni nu sunt concurenți cu nota medie peste 9.00, secțiunea se va
completa cu concurenți de la cealaltă sectiune, care au obținut nota medie peste 9.00.
2.Etapa a II- a- Concursul, premierea și gala laureaților și invitaților.
IMPORTANT!
Pentru etapa a II-a – Finala; concurenții admiși vor trimite pe adresa de email
[email protected] partiturile cu specificarea tonalității personale până în data de 4
octombrie 2019.
Ne trimiterea partiturilor la termen duce la eliminarea din concurs.
Concursul festivalului va avea loc la București, Sala de Concerte Radio, joi 7 noiembvrie 2019,
după următorul program:
-Ora 9,00- ședința tehnică;
-Ora 9,15 – 16,30- repetiții de acomodare cu orchestra;
-Ora 16,31 – 16,59 pauză;
Ora 17,00 – 18,59 concursul;
Ora 19,00 – 19,14 pauză;
Ora 19,15 – 21,00 recitalul invitaților, premierea și recitalul de gală al laureaților.
NOTĂ: Intrarea la repetitie se va face în ordinea din desfășurătorul concursului, care va fi
comunicat din timp.
VI. Jurizarea concursului
În jurizarea concurenţilor se va ţine cont de următoarele criterii:
– interpretarea corectă din punct de vedere intonaţional;
– calităţile vocale și acuratețea dicției;
– calitatea și reprezentativitatea repertoriului;
– stilul interpretativ și prezența scenică;
– frumuseţea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret.
Deciziile juriului sunt inatacabile.
VII. Premiile
– Trofeul MIHAI FLOREA – și suma de 1000 lei;
La Etapa Finală, pentru fiecare secțiune interpretativă, în ordinea descrescătoare a punctajelor
obținute se vor acorda:
– Premiul I – suma de 2×900 lei;
– Premiul II -suma de 2×800 lei;
-Premiul III -suma de 2×700 lei;
-Mențiuni – suma de 2×600 lei.
Total: 7000 lei
Organizatorul acordă diplămă de excelență și medalia Mihai Florea și finaliștilor care nu au
primit premii în bani.
VIII. Obligaţiile participanţilor
– Să respecte clauzele regulamentului festivalului, să completeze și să semneze fişa înscriere și
declarația;
– Să trimită fișa de înscriere numai pe adresa de emaili [email protected];
– Concurenții promovați în etapa a doua, finală, să trimită în termenul stabilit partiturile pieselor
propuse pentru finală, în tonalitatea personală;
– Să respecte orarul stabilit și orice întârziere duce la eliminarea din concurs;
– Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără
drept de apel.
IX. Obligaţiile organizatorilor
– Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacole şi spaţiile de repetiţie necesare desfăşurării
festivalului ;
– Asigură buna desfăşurare şi imparţialitatea jurizării, asigurând corectitudinea centralizării
notelor pentru clasamentele finale;
– Asigură paza şi protecţia pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor;
– Asigură liniştea desfăşurării concursului prin interzicerea totală a presei şi a fotoreporterilor în
culisele scenei cu excepţia televiziunilor, radiourilor și presa scrisă, partenere media;
– Asigură premiile şi diplomele.
Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda și alte premii la solicitarea unor sponsori.
Date de contact organizator:
MARIAN RĂDULESCU
Președinte ASOCIAȚIA LITERARĂ RA-LIBRIS
CIF 22549949; RAF 95/2007
Relații, detalii și înscrieri:
[email protected]
Telefon: 0773 870 204
Marian Rădulescu
Director General Festival
Eugenia Florea
Etnomuzicolog
Realizator emisiuni radio-tv
În pagina următoare este fișa de înscriere
Rog să o printați!
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
FESTIVALUL FOLCLORIC
„MIHAI FLOREA”
Ediția I-a, 2019
1. Numele și prenumele: ……………………………………………………………………..
2. Data nașterii: ……………………………………………,
3. Adresa: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Actul de identitate; CI, Pașaport: Seria …….. Nr ………………….
5. Secțiunea : Solist vocal …….
Solist instrumentist ………, instrumentul ………………………………
Se bifează secțiunea cu X
6. Piesele propuse în concurs:
a. …………………………………………………………………………….. durata ……..
b. ……………………………………………………………………………… durata ……..
7. Numele și prenumele instructorului: ……………………………………………………………………
8. Date de contact: nume și prenume …………………………………….., nr. telefon……………………..
Email: …………………………………………………..
9. Zona reprezentată…………………
Semnătura
NOTĂ: A se citi cu mare atenție regulamentul!
DECLARAȚIE*
Subsemnata/ul ……………………………………………………………….. posesor al
C.I./B.I. Seria …… nr. …………….. eliberat de ………………………………. la data
……………… în calitate de concurent sau de părinte/tutore/instructor al
concurentei/lui ………………………………………………………………………………………
declar că dețin dreptul de autor sau acordul deținătorului de drept la piesele
prezentate în festival și sunt de acord cu cesionarea drepturilor ce derivă din
prestația artistică a pieselor prezentate la Festivalul Folcloric MIHAI FLOREA, ediția
I-a 2019.
Data ………………..
Semnătura,
* la concurenții minori Declarația va fi completată și semnată de părinte/tutore/instructor


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here