Acasă Jurnalul Bucurestiului Anchete Gazeta de Bistrita : Deponeul ecologic „se întinde” şi pe o proprietate...

Gazeta de Bistrita : Deponeul ecologic „se întinde” şi pe o proprietate privată !

227
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 Un hectar şi jumătate ocupat abuziv, la Tărpiu

Centrul de management integrat al deşeurilor de la Tărpiu are o situaţie mult mai complicată decât au vrut să lase autorităţile să se întrevadă. Nu doar respectarea normelor de mediului ridică semne de întrebare, ci şi modul cum a fost construit efectiv deponeul ecologic.

Iminenţa umplerii primei celule de depozitare a gunoiului de la Tărpiu impune excavarea unei noi gropi, cât de curând, spun specialiştii. Unde se va realiza a doua celulă rămâne încă o problemă nerezolvată. Deşi pentru implementarea proiectului a fost concesionat de la Consiliul local Dumitra suficient teren, cel puţin pe hârtie, în realitate situaţia nu este nici la această oră clară.

Litigiu pe terenul „cedat” gropii de gunoi

La începutul anului, firma ce administrează groapa de gunoi, Vitalia Servicii pentru Mediu, semnala nevoia extinderii cu încă o celulă de depozitare. Deşi au trecut deja mai mulţi ani de când groapa s-a construit şi dat în folosinţă, Vitalia e în imposibilitate de a demara lucrările datorită situaţiei juridice neclare a terenului.

„Din păcate, nu e lămurită situaţia juridică a terenurilor. Noi, la Tărpiu, am încercat să mai obţinem fonduri europene ca să montăm acolo o staţie de tratare mecano-biologică unde am fi introdus toate deşeurile într-o cuvă. De acolo s-ar fi ales umedul de uscat, cel uscat s-ar fi transformat în peleţi. Din păcate, nu noi suntem cei care gestionăm situaţia juridică a terenurilor”, declara la începutul anului directorul Vitalia, Ştefan Sîngeorzan.

În urma investigaţiilor Gazetei de Bistriţa, au ieşit la iveală mai multe aspecte cu privire la modul în care a fost atribuit acest teren pentru construirea gropii de gunoi. Unul dintre ele se referă chiar la proprietarii de drept ai suprafeţei date în folosinţă gratuită către Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud. Deşi Consiliul local Dumitra spune că a cedat un teren în suprafaţă de 16,9 hectare din domeniul public al comunei, realitatea îi contrazice. La această oră există pe rolul instanţelor de judecată cel puţin un proces cu privire la ocuparea abuzivă a unei suprafeţe de teren aflată în proprietatea unui localnic.

Cineva a „încurcat” parcelele

Vasile Androne, din Dumitra, se află la al doilea proces legat de o suprafaţă de circa un hectar şi jumătate de teren pe care cei care au avizat şi construit groapa de la Tărpiu i-au luat-o „cu japca”.

În cererea de chemare în judecată din dosarul 1955/112/2015 înregistrat la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Vasile Androne şi soţia sa, în contradictoriu cu CJ BN şi CL Dumitra, cere obligarea CJ BN să dispună cercetarea prealabilă în vederea exproprierii terenului în suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi şi a terenului inutilizabil de 24.000 mp, situat în satul Tărpiu – rîtul „Hatas”, înscris în CF Dumitra nr. 25639 cad.158, nr.25640 cad.159, respectiv nr.25641 cad.160. De asemenea solicită obligarea CJ Bistriţa-Năsăud la declararea utilităţii publice a terenurilor şi la efectuarea ofertei de despăgubire, precum şi la plata sumei de 5.280 lei/an, reprezentând lipsa de folosinţă pentru teren începând cu data de 5 septembrie 2012.

Din expunerea de motive aflăm că prin contractul de vânzare-cumpărare nr.706/08.04.2005, proprietarii terenului de 49.300 mp, familia Androne, l-au dobândit de la Iosif Jucan, care la data înstrăinării avea titlu de proprietate şi înscris CF pe terenul vândut. Dreptul de proprietate al cumpărătorului a fost de asemenea înscris în CF Dumitra la data de 13.04.2005.

În aceste condiţii este cu totul surprinzător cum la nici un an şi jumătate, Consiliul local Dumitra, prin HCL nr.35/22.08.2006 transmite în folosinţă gratuită Consiliului judeţean şi Asociaţiei Consiliilor Locale un teren „din domeniul public”, în suprafaţă de 169.046 mp, clasificat ca „păşune”, ce se suprapune peste circa un hectar şi jumătate din cei 49.300 mp cumpăraţi deja şi înregistraţi cu drept de proprietate în acelaşi CF Dumitra. Greşeală de proiectare? Greşeală de identificare? Ori poate cei de la OCPI Bistriţa-Năsăud „au încurcat parcelele” în acte…

Parţial …tăcere

Anterior prezentei acţiuni, la scurt timp după eliberarea autorizaţiei de construire şi demararea lucrărilor care „s-au întins” pe aproape o treime din terenul proprietate personală, Vasile Androne solicită CJ Bistriţa-Năsăud, prin cererea nr.46/14.09.2011, să elibereze terenul ocupat abuziv sau în caz contrar să fie despăgubit. Deschide şi un proces în 2012, însă instanţa respinge cererea ca fiind împotriva unei persoane fără calitate procesuală!? Greşeală de avocat? Cert este că sentinţa devine definitivă prin respingerea apelului, iar proprietarii fac de această dată o plângere prealabilă către Primăria Dumitra, pe data de 9 octombrie 2014, unde solicită revocarea autorizaţiei de construire nr.64/29.11.2010 şi sistarea lucrărilor la Centrul de management integrat al deşeurilor şi despăgubirile aferente pentru ocuparea abuzivă a terenului.

„Pârâţii nu au înţeles nici până în momentul promovării cererii supuse judecăţii să ne despăgubească pentru ocuparea abuzivă a terenului proprietatea noastră. Aşa cum am arătat, din totalul suprafeţei, 15.000 mp au fost afectaţi de construcţia depozitului de deşeuri, iar diferenţa de 24.000 mp a devenit inutilizabilă”, spune reclamantul.

Tot el mai face precizarea că pârâta, comuna Dumitra, avea cunoştinţă că terenul pe care este amplasat depozitul de deşeuri le afectează proprietatea, pentru că acest teren a fost înscris în Cartea Funciară, iar la emiterea titlului de proprietate nr.49243/20.09.1999 în favoarea lui Iosif Jucan, fostul proprietar, Comisia locală de fond funciar din aceeaşi comună, Dumitra, a întocmit schiţele de punere în posesie.

În 2014, un an înaintea chemării în judecată pentru obligarea CJ BN de a dispune cercetarea prealabilă în vederea exproprierii şi declararea utilităţii publice a terenului ocupat, Vasile Androne înainta o solicitare către Consiliul judeţean, respectiv CL Dumitra, de a i se comunica o serie de acte şi operaţiuni administrative cu caracter public, privitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Răspunsul? Parţial de la Dumitra, care trimite copii după hotărârile de consiliu local, certificatele de urbanism şi autorizarea de construire, şi …tăcere din partea CJ Bistriţa-Năsăud.

Câteva clarificări necesare

Pentru lămurirea situaţiei în care se află în prezent groapa ecologică de la Tărpiu, precum şi a viitorului Centrului de management integrat al deşeurilor, credem că un răspuns clar din partea autorităţilor,  la solicitările deja făcute, este mai mult decât necesar. Gazeta de Bistriţa a înaintat, săptămâna trecută, CJ Bistriţa-Năsăud o cerere prin care solicită, în baza dreptului de acces la informaţiile de interes public, aducerea la cunoştinţa publică a conţinutului următoarelor:

 • Autorizaţia de Construire nr.64 din 29.11.2010 privind executarea lucrărilor de construire a Centrului de management integrat al deşeurilor, staţie de sortare şi staţie de compost în judeţul Bistriţa-Năsăud;
 • Anexele care au stat la baza emiterii autorizaţiei mai sus menţionate certificat urbanism; planul de încadrare în zonă şi planul de situaţie, vizate spre neschimbare; actele autorităţii competente pentru protecţia mediului; memoriul tehnic din cuprinsul documentaţiei; studiu geologic şi hidrologic care au stat la baza amplasării depozitului şi la stabilirea zonei de protecţie sanitară conform dispoziţiilor Ordinului 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
 • Autorizaţia de construire privind prelungirea autorizaţiei nr.64/29.11.2010 privind continuarea unor lucrări rămase de executat;
 • Hotărârea de Consiliu local al comunei Dumitra privind aprobarea Planului urbanistic zonal şi a documentaţiei aferente prin care s-au stabilit reglementări urbanistice pentru amplasarea Centrului de management integrat al deşeurilor, staţie de sortare şi staţie de compost în judeţul Bistriţa-Năsăud;
 • Dovada respectării prevederilor Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu rpivire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 • Dovada îndeplinirii prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională;
 • Dovada îndeplinirii procedurilor privind consultarea publică aşa cum impun dispoziţiile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;
 • Dovada comunicării către proprietarii vecini cu privire la schimbarea destinaţiei terenului;
 • Procesul verbal de predare-primire a terenului, încheiat între comuna Dumitra, Consiliul Judeţean bistriţa-Năsăud şi Asociaţia Consiliilor Locale;
 • Notificarea prin care au fost invitaţi proprietarii vecini la predarea terenului şi întocmirea procesului verbal de predare-primire şi trasarea limitelor de proprietate.

După afladeponeul ecologicrea răspunsului solicitării scrise, vom reveni cu detalii.


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here