Acasă Stiinta & Tehnica Economie Jurnalul de Calarasi : UN NOU SCANDAL! LA… TRIBUNAL! LA...

Jurnalul de Calarasi : UN NOU SCANDAL! LA… TRIBUNAL! LA A.D.S. CĂLĂRAŞI- FALS ŞI UZ DE FALS?!… ÎNŞELĂTORIE?!…

221
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

UN NOU FUNCŢIONAR PUBLIC BĂNUIT DE REA-INTENŢIE ÎMPOTRIVA UNEI FIRME PRIVATE!
Fenomenul a luat amploare, în ultima vreme, în mai toată România, nu doar la Călăraşi. Dar pe noi Călăraşiul ne interesează şi din acest motiv am evidenţiat, de fiecare dată, situaţiile în care anumite societăţi comerciale private au fost (şi sunt!) „faultate“ de funcţionari de stat! Împăraţi închipuiţi, şefi deveniţi peste noapte, pe motive mai mult sau mai puţin politice, unii dintre aceşti funcţionari n-au înţeles şi nu înţeleg că salariile pe care le iau vin de la firmele private, alea fac bani care ajung publici! Deci funcţionarul public are obligaţia să fie în serviciul societăţilor comerciale şi sub nicio formă să le creeze probleme! Dar când se ajunge ca să apară documente elaborate cu rea-credinţă, falsificate, pentru a crea probleme unei societăţi comerciale, atunci lucrurile devin cu adevărat explozive! Şi „Jurnalul de Călăraşi“ vi le prezintă, aşa cum sunt ele reclamate! Nu dăm dreptate nici uneia, nici alteia dintre părţi. Le punem faţă în faţă, acuzaţiile (adresate instanţelor de cercetare!), dar şi punctele de vedere ale celor care sunt responsabili de cele întâmplate. În această ediţie vă prezentăm PLÂNGEREA PENALĂ împotriva inginerului Eugen Jarul, reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului Călăraşi, dar şi împotriva lui Costel Cotitu- şef BJRVA Călăraşi, acuzaţi de infracţiune de abuz în serviciu, dar şi de acţiune defectuoasă împotriva intereselor unei societăţi comerciale!

ADS CĂLĂRAŞI- FALS ŞI UZ DE FALS?!… ÎNŞELĂCIUNE?!…
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECĂTORIA FETEŞTI
DOMNULE PRIM PROCUROR
S.C. AGROFAM HOLDING S.R.L.- Feteşti, cu sediul în Feteşti, Aleea Rozmarin, bl Z29, jud; ialomiţa, înregistrată la ORC sub nr, J21/115S/1994, CUI: R6900281, administrator Poienaru Ştefan, în temeiul art, 41 alin. (1) lit. d) NCPP, art, 56 alin. (6) NCPP şi art, 288 raportat la1 art, 289 NCPP, formulăm prezenta
PLÂNGERE PENALĂ
-împotriva numitului JARUL EUGEN angajat reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului Călăraşi,
-împotriva Agenţiei Domeniilor Statului în calitate de parte responsabilă civilmente
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
-abuz în serviciu, prevăzută şi pedepsită de art. 297 alin. (1) NCP,
-fals intelectual, prevăzută şi pedepsită de art. 321 NCP,
prin care vă solicitam să dispuneţi în baza art. 305 NCPP teza „Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege“ începerea urmăririi penale cu privire la fapte expuse în cele ce urmează şi continuarea efectuării urmăririi penale faţă de făptuitor, în vederea tragerea acestuia la răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite şi pe cale de consecinţă desfiinţarea înscrisului intitulat „procesul verbal nr. 2106/18.12.2007 privind derularea contractului de concesiune nr. 79/2000“, pentru următoarele
MOTIVE

LA ÎNCEPUT A FOST TOTUL NORMAL…
1.PREZENTARE SUCCINTĂ A SITUAŢIEI DE FAPT
La data de 21,12,2000, între subscrisa, în calitate de concesionar şi Agenţia Domeniilor în calitate de concedent, s-a încheiat Contractul de concesiune nr.79/2000 („Contractul de concesiune“), având ca obiect exploatarea de către subscrisa a terenului agricol în suprajfaţ 5404,88 ha, situat în localitatea Grădiştea, jud, Călăraşi.
Pe perioada 2000 – 2007 SC AGROFAM HOLDING SRL a exploatat terenul concesionat, a plătit redevenţa stabilită contractual, a efectuat investiţiile asumate la semnarea contractului de concesiune fără a fi tulburată în niciun fel în derularea contractului de concesiune.
În data de 18.12.2007 s-a prezentat la sediul SC AGROFAM HOLDING SRL dl ing. JARUL EUGEN, reprezentantul ADS Călăraşi care a insistat să semnăm un proces verbal privind derularea contractului de concesiune nr.79/2000.
Contrar prevederilor contractuale care stipulau că orice modificare a obiectului contractului va fi notificată concesionarului, dl. JARUL EUGEN ne-a comunicat că obiectul contractului de concesiune a suferit modificări încă din anul 2000 şi astfel suprafaţa de teren concesionată s-a micşorat.
Astfel, la sediul societăţii din FETEŞTI a fost încheiat încheiat între subscrisa şi ADS Călăraşi reprezentată de către JARUL EUGEN, procesul verbal nr.2106/18.12,2007 privind derularea contractului de concesiune nr.79/2000. În procesul-verbal sunt menţionate mai multe concluzii printre care:

INTRĂ ÎN SCENĂ… JARUL!
-Se aduce la cunoştinţa societăţii că anumite suprafeţe de teren au fost puse la dispoziţia Comisiilor de fond funciar; fără a încunoştiinţa concesionarul SC AGROFAM HOLDING SRL
-Se recunoaşte de către ADS că identificarea pe teren a suprafeţelor concesionate nu s-a făcut decât scriptic;
-Se învederează de către reprezentantul ADS ca Agrofam utilizează o suprafaţă de 930 ha teren în afara contractului, cu toate că aceeaşi instituţie ADS a încasat redevenţa la începutul contractului pentru întreaga suprafaţă concesionată (s.n.);
Părţile se obligă ca în viitor să identifice amplasamentul real al obiectului contractului, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată până la încheierea Actului adiţional 1/2011(s.n.);
Făptuitorul JARUL EUGEN a învederat că „Pentru suprafaţa de 1051,33 ha identificată astfel:
Ferma 4- T281/1367- 220,81 ha; Ferma 5- T216/1086- 34,29 ha; Ferma 7- T216/1086- 100 ha, T212/1065- 43,75 ha, 7213/1068- 83,90 ha, T214/1073- 66,50 ha, T214/1076- 16,51 ha, T215/1081 ha, T218/1093- 113,97 ha, T286/1400- 160 ha.
Total 1051,33 ha
face parte din suprafaţa de 1552,55 ha predate USAMV Bucureşti conform protocolului 12105/21.03.2002.“
În baza protocolului întocmit de către ADS cu Comisia locală de fond funciar, Comisia Judeţeană Călăraşi a întocmit Titlul de Proprietate nr.121983/09.10.2001 având ca titular Universitatea Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti.

FALS ÎN ACTUL PUBLIC!
La solicitarea SC AGROFAM HOLDING SRL, Comisia Locală pentru stabilirea dreptului proprietate asupra terenurilor Borcea ne-a comunicat prin Adresa nr.3661/12.09.2012 „suprafeţele din T.P. nr. 121983/09.10.2001 al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, care a fost modificat prin HO nr. 317/09.03.2006, se suprapun parţial suprafeţele din Contractul de concesiune nr.79/2000, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului pe de o parte şi SC Agrofam Holding SRL pe de altă parte după cum urmează:
Tarlaua 214- Parcela 1076, suprafaţa de 16,51 ha, Tarlaua 216- Parcela 1086, suprafaţa de 100 ha, Tarlaua 218- suprafaţa de 113,97 ha.
TOTAL- 230,48 ha“.
Se observă cu uşurinţă că funcţionarul ADS a înserat în înscrisul semnat lucruri neadevărat sensul că Întreaga suprafaţă de 1051,33 ha teren arabil se suprapune peste obiectul contractului de concesiune nr. 79/2000.
Acest înscris fals a generat o întreagă serie de litigii purtate între SC AGROFAM HOLDING SRL şi ADS, plecând de la această premisă neadevarată. Astfel obiectul contractului de concesiune a fost micşorat doar „scriptic”, au fost stornate facturi de plată a redevenţei, au fost făcute plângeri la APIA Călăraşi, au fost întocmite procese verbale de constatare în baza OUG nr.66/2011, situaţii ce au creat grave prejudicii societăţii subscrise.

RĂSPUNDEREA FĂPTUITORULUI
2.1.Întrunirea cerinţelor legale în ceea ce priveşte infracţiunea de abuz în serviciu
Obiectul juridic al infracţiunii de abuz în serviciu este alcătuit din relaţiile sociale referitoare la activitatea de serviciu, în sens larg, care presupun îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în mod corect, cu respectarea drepturilor altor persoane.
Pentru a se putea reţine săvârşirea infracţiunii indicate în prezenta plângere penală, legea impune anumite condiţii în ceea ce priveşte calitatea subiectului activ, respectiv condiţia ca acesta să fie un funcţionar public, în sensul legii penale. Făptuitorul JARUL EUGEN are calitatea de angajat al unei instituţii publice, reprezentant ADS Călăraşi, deci îndeplineşte calitatea de funcţionar public, în sensul că exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestit de autorităţile publice sau care este supusă controlului supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
Elementul material se realizează fie printr-o inacţiune (neîndeplinirea unui act), fie prinţ acţiune (îndeplinirea defectuoasă a unui act). Prin neîndeplinirea unui act se înţelegege omisiunea efectuării unei activităţi pe care, potrivit legii, subiectul activ era obligat să o deruleze.
Odată cu întocmirea actului oficial (Înscrisul poartă stampila Ministerului Agriculturii Dezvoltării Rurale ADS Biroul de Rentă Viageră Agricolă Călăraşi), făptuitorul trebuia în prealabil să solicite Oficiului de Cadastru Călăraşi situaţia exactă a titlului de proprietate emis pe numele USAMV Bucureşti, precum şi să obţină în prealabil un înscris oficial din partea acestei instituţii.

LUI JARUL NU I-A PĂSAT!
Exact cum a procedat şi SC AGROFAM HOLDING SRL, făptuitorul putea să ceară un punct vedere la Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar Borcea, ceea ce nu a făcut.
Astfel suntem în prezenţa unei îndepliniri defectuoase a actului în ipoteza în care activitatea funcţionarului public este desfăşurată necorespunzător, adică altfel decât avea obligaţia. Fără a avea un înscris doveditor în susţinerea punctului de vedere exprimat în numele ADS, făptuitorul a îndeplinit cel puţin defectuos atribuţiunile de serviciu.
De altfel, făptuitorul nici nu a avut delegaţie din parte conducerii ADS pentru a incheia un astfel de act a cărui putere juridică este inferioară contractului de concesiune nr. 79/2000 tindea la modificarea obiectului contractului, în condiţiile în care chiar instituţia centrală nu îşi indeplinea obligaţiile contractuale de a notifica eventualele diminuări ale obiectului contractului. Încheierea acestui act fără a avea mandate în acest sens şi fără a respecta poziţia oficială a Oficiului de Cadastru Călăraşi constituie elementul material ce formează latura obiectivă a infracţiunii de abuz în serviciu.
Cu privire la paguba produsă prin săvârşirea infracţiunii învederăm faptul că înscrisul emis cu abuz de către făptuitor a generat multiple litigii de natură patrimonială, cuantumul pagubei precizat în termen procedural.

FALS INTELECTUAL!
2.2.întrunirea cerinţelor legale în ceea ce priveşte infracţiunea de fals intelectual
Este infracţiunea care constă în falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea, cu ştiinţă, de a insera unele date sau împrejurări.
Obiectul juridic al infracţiunii constă în relaţiile sociale referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale.
Obiectul material al infracţiunii este reprezentat de înscrisul oficial falsificat emis de organ competent cu respectarea condiţiilor ad validitatem.
Cu privire la noţiunea de înscris oficial, art.178 alin. (2.) NCP dispune: „înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 ori de la persoana prevăzută în art.175 alin. (2) (subl. ns.) sau care aparţine unor asemenea persoane“.
După cum am arătat făptuitorul este angajatul ADS, este un funcţionar public în sensul art. 175 alin. (2) NCP, acesta fiind totodată subiect activ al infracţiunii de fals intelectual.
În ceea ce priveşte elementul material al infracţiunii, acesta constă în falsificarea înscrisului oficial cu prilejul întocmirii acestuia, fie prin atestarea unei/unor fapte sau împrejurării necorespunzătoare adevărului, fie prin omisiunea de a insera o/unele dată/date sau împrejurări.
Urmarea imediată este starea de pericol pentru relaţiile sociale referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale.

INFRACŢIUNE CU INTENŢIE?!
Cu privire la latura subiectivă a faptei, apreciem că infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie atestarea situaţiei nereale fiind cunoscută foarte bine făptuitorului. Acesta, în calitatea de reprezentant ADS a fost în permanentă legătură cu Comisia Judeţeană şi Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar, a cunoscut în amănunt situaţia terenurilor predate de către ADS către comisii şi aşa cum învederăm mai sus, diligenţele depuse de către ASC AGROFAM HOLDING SRL pe lângă Comisia Locală Borcea erau mai la îndemână reprezentantului ADS decât subscrisei.
Astfel, făptuitorul a atestat în mod nereal situaţia suprapunerii titlului de proprietate emis pe numele USAMV Bucureşti peste contractual de concesiune nr. 79/2000.
Aşa fiind, apreciem că făptuitorul JARUL EUGEN a săvârşit infracţiunea de fals intelectual infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 321 NCP.
Pentru toate aceste considerente, vă rog să dispuneţi începerea urmăririi penale cu privire la faptele expuse anterior şi efectuarea urmăririi penale faţă de făptuitor, reprezentantul ADS CĂLĂRAŞI, precum şi faţă de oricare alte persoane fizice şi/sau juridice, cu privire la care se va stabili în urma cercetărilor că au contribuit în mod real la săvârşirea infracţiunilor reclama prin prezenta, în vederea tragerii acestora la răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite.

INTRĂ ÎN SCENĂ ŞI COTITU COSTEL!
CERERE COMPLETATOARE
la plângerea noastră penală din data de 11.08.2014, în sensul sesizării organelor de cercetare penală sub următoarele aspecte :
1.Cercetarea numiţilor Cotitu Costel- şef B.J.R.V.A. Călăraşi şi Jarul Eugeniu- inginer B.J.R.V.A. Călăraşi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 alin.(1) C.P., în sensul că, în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu, au acţionat în mod defectuos şi nu au respectat Ordinul nr.101/04.03.2002 al MAAP şi MI, pe care îl anexăm în fotocopie.
Astfel, la data de 05.12.2007, cu adresa nr. 64430, A.D.S.- Direcţia Executări Contracte solicită-dispune către Reprezentanta A.D.S. Călăraşi „să acţioneze pentru încheierea procesului verbal de constatare întocmit în baza Ordinului MAAP nr.101 din 04.03.2002“, în sensul identificării suprafeţei de teren exploatată abuziv de S.C. Agrofam Holding SRL în afara contractului de concesiune nr.79/2000.
Ordinul MAAP şi MI nr.101/2002 prevede în art. 1 că, pentru identificarea terenurilor cu destinaţie agricolă exploatate abuziv, se constituie la nivelul fiecărui judeţ o comisie care va identifica suprafeţele exploatate abuziv şi de către cine. În art. 2 al aceluiaşi ordin se stabileşte în mod clar componenţa comisiei cu reprezentanţii instituţiilor de control din teritoriu, iar în art. 3 şi art. 4 se descrie procedura de lucru a acestor comisii.
În art. 5 se face referire expresă la conţinutul procesului-verbal ce trebuie întocmit în cauză şi care constituie documentul oficial în baza căruia se poate stabili întinderea prejudiciului şi promovarea de acţiuni în justiţie, iar în art. 6 sunt precizate persoanele ce trebuie să semneze respectivul proces-
verbal.
În contextul în care Reprezentanta A.D.S. Călăraşi dă curs solicitării A.D.S.- Direcţia Executări Contracte în sensul că şeful BJ.R.V.A. Cotitu Costel şi ing.Jarul Eugeniu întocmesc şi semnează adresa nr.573/03.12.2007, al cărei conţinut- constatări nu au făcut obiectul verificărilor, iar ulterior, urmare a revenirii din partea A.D.S. la adresa nr. 64430/05.12.2007, prin care li se solicită să procedeze conform Ordinului nr.101/2002, procedează doar prin emiterea unei delegaţii de deplasare şi întocmirea unui proces-verbal privind derularea contractului de concesiune nr.79/2000, numiţii Cotitu Costel şi Jarul Eugeniu au procedat cu rea-credinţă în cauză, încălcându-şi în mod deliberat atribuţiile de serviciu, încălcări de o gravitate deosebită, cu atât mai mult cu cât „procesul-verbal privind derularea contractului de concesiune nr. 791/2000“ a stat la bază şi a generat o serie întreagă de litigii civile şi de contencios administrativ, în care societatea noastră a fost acţionată în justiţie de reprezentanţii A.D.S. Bucureşti şi ai A.P.I.A.- C.J. Călăraşi.

ÎNŞELĂCIUNE!
2.Cercetarea numitului Jarul Eugeniu şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune prev. şi ped. de art. 244 CP., în sensul inducerii noastre în eroare cu prilejul întocmirii şi semnării „procesului verbal privind derularea contractului de concesiune nr. 79/2000“ nr. 2106/18.12.2007, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase.
Astfel, în contextul în care la data de 18.12.2007 numitul Jarul Eugeniu, în calitate de reprezentant al B.J.R.V.A. Călăraşi, s-a prezentat la sediul societăţii noastre „cu toate documentele emise până la acea dată, respectiv contractul de concesiune nr. 79/2000, procesul-verbal de punere în posesie nr. 50004 din 16.01.2000, protocoalele de predare-preluare emise până la acea dată, plan cadastral cu delimitarea suprafeţei de teren, inventarierea de lia fosta S.C. Agrozootehnica SA Grădiştea“, astfel cum se precizează de către A.D.S.- Direcţia Administrare Patrimoniu în adresa nr. 72365/13.03.2015, este evident faptul că, la momentul respectiv, dumnealui cunoştea că titlul de proprietate emis în anul 2001 pe numele U.S.A.M.V. Bucureşti fusese modificat în anul 2006 prin Hotărârea Prefectului nr.317, ca urmare a unei propuneri a O.C.P.I. Călăraşi făcută pe baza referatului nr. 84/2006 al Serviciului de Cadastru, deoarece făcea parte din comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, iar raporturile sale de lucru cu O.C.P.I. erau evidente.

JARUL ŞTIA, DAR A… FĂCUT-O!
În aceste condiţii, în contextul în care la data de 18.12.2007 noi nu cunoşteam conţinutul titlului de proprietate al U.S.A.M.V. Bucureşti şi nici faptul că acesta a fost modificat în conţinutul său în anul 2006, numitul Jarul Eugeniu a stipulat la pct. 1 din procesul-verbal întocmit faptul că suprafaţa de 1051,33 ha din totalul celor 1552,55 ha predate U.S.A.M.V. Bucureşti se suprapune cu contractul nostru de concesiune nr. 79/2000, identificând-o pentru fermele 4, 5 şi 7 pe tarlale şi suprafeţe. Această identificare nu corespunde modificărilor aduse titlului de proprietate în anul 2006, modificări de care numitul Jarul Eugeniu cunoştea, astfel că am fost înşelaţi cu această suprapunere de 1051,33 ha şi am acceptat faptul respectiv cu toate consecinţele nefaste pentru noi, în condiţiile în care, după modificarea titlului U.S.A.M.V. Bucureşti, suprapunerea este de doar 230,48 ha, astfel cum rezultă din adresa nr. 4838/07.08.2014 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Borcea şi din raportul de expertiză tehnică extrajudiciară.
Va rugăm să dispuneţi în consecinţă.
SC AGROFAM HOLDING

I-AM SOLICITAT LUI EUGEN JARUL PUNCTUL SĂU DE VEDERE!
Contactat de „Jurnalul de Călăraşi“, inginerul Jarul ne-a îndrumat către Agenţia Domeniilor Statului, motiv pentru care am solicitat acesteia un punct de vedere.
CĂTRE AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI
În cadrul seriei de investigaţii reunite sub genericul „ANCHETELE JURNALUL“ publicaţia noastră are în derulare prezentarea unui caz în care o societate comercială (Agrofam Holding) aduce grave acuzaţii de fals şi uz de fals unui angajat al ADS Călăraşi, ing.Eugen JARUL. Cum instituţiile noastre de presă respectă normele deontologiei profesionale, am dorit să prezentăm şi punctul de vedere al celui acuzat. Am dialogat telefonic cu domnul Jarul care ne-a comunicat că trebuie să ne adresăm instituţiei dumneavoastră, întrucât la Călăraşi este doar o structură subordonată dumneavoastră, acesta îndrumându-ne să ne adresăm Compartimentului de Relaţii cu presa din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului. În acest sens, vă solicităm să ne transmiteţi punctul dumneavoastră de vedere al ADS în legătură cu acest caz
Jurnalul de Călăraşi

Vom reveni, că avem cu ce!…


Raspandeste cu incredere
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here