Acasă justitie jurnalul.ro : Un ordin al lui Tudorel Toader…

jurnalul.ro : Un ordin al lui Tudorel Toader…

85
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Un ordin al lui Tudorel Toader interzice salariaţilor de la Justiţie să fie… surse de informaţii

Un ordin al lui Tudorel Toader interzice salariaţilor de la Justiţie să fie… surse de informaţii Karina Knapek

Salariaţii din cadrul Ministerului Justiţiei au de respectat, începând de săptămâna trecută, reguli foarte stricte în activitatea pe care o desfășoară. Tudorel Toader a emis recent un ordin care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, pe data de 4 mai, prin care a fost modificat Regulamentul de organizare și funcţionare a Ministerului Justiţiei. În urma acestor modificări, a fost introdus un capitol nou privind conduita profesională. Astfel, printre altele, au fost adăugate anumite obligaţii și interdicţii pe care personalul Ministerului trebuie să le respecte, sub sancţiunea civilă, disciplinară, administrativă sau chiar penală. Cele mai importante modificări vizează modul în care angajaţii Ministerului folosesc informaţiile pe care le dobândesc, respectarea Constituţiei, neapartenenţa la organizaţii politice sau comerciale sau interdicţia de a participa la campanii electorale. Un punct foarte interesant din cuprinsul acestui ordin arată că niciun angajat al Ministerului Justiţiei nu are voie să sugereze vreunui coleg sau subordonat să adere la asociaţii sau organizaţii, de orice fel, prin promisiunea de a-i avantaja, ulterior, în cariera profesională.

Ordinul emis la jumătatea lunii aprilie de către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, completează și actualizează alte acte cu caracter normativ similare prin care a fost actualizat, de-a lungul timpului, regulamentul de organizare și funcţionare a instituţiei. În acest sens, regulamentul în cauză a fost completat prin introducerea unui titlu nou, „VI indice 1”, și stabilește, începând de anul acesta, conduita profesională a salariaţilor Ministerului Justiţiei pe care Tudorel Toader o definește ca fiind formată dintr-un set de principii.

 

Principiul confidenţialităţii

„Jurnalul” a extras cele mai interesante prevederi ale acestor modificări, descoperind astfel că, odată cu intrarea în vigoare a acestui ordin, personalului angajat în cadrul Ministerului Justiţiei îi va fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să fie utilizat ca sursă de date de către serviciile de informaţii sau structurile judiciare. Astfel, unul dintre principiile la care se referă emitentul normei este confidenţialitatea, personalul Ministerului având obligaţia de a utiliza și de a proteja informaţiile cu care intră în contact pentru a nu le folosi într-o manieră contrară legii. De asemenea, angajaţii instituţiei au interdicţia de a dezvălui informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. Mai mult, aceștia nu au voie să divulge datele sau informaţiile la care au avut acces, altfel decât în condiţiile legii, și nu pot acorda asistenţă și consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva Ministerului și în legătură cu activitatea acesteia.

O altă prevedere care se înscrie în acest set de interdicţii privind informaţiile este aceea că salariaţii Ministerului Justiţiei nu pot să ia poziţie publică în afara atribuţiilor de serviciu sau a sarcinilor încredinţate cu respectarea mandatului încredinţat și a confidenţialităţii și să nu ofere consultanţă în probleme privind realizarea activităţilor de control sau alte informaţii, în mod neautoriat, cu încălcarea atribuţiilor stabilite potrivit legii.

Nu în ultimul rând, Ordinul privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Ministerului Justiţiei interzice folosirea de către personalul din cadrul Ministerului a prerogativelor funcţiei deţinute în alte scopuri decât în cele prevăzute de lege. De asemenea, salariaţilor le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei pentru a influenţa anchetele interne sau externe ori pentru a determina luarea unor anumite măsuri în cadrul acestor anchete.

 

Respectarea Constituţiei

Un alt principiu care guvernează activitatea Ministerului Justiţiei, potrivit noului Ordin care a intrat în vigoare la sfârșitul săptămânii trecute, este acela al respectării supremaţiei Constituţiei de către personalul angajat în instituţie. Totodată, Tudorel Toader a impus salariaţilor Ministerului să aibă ca prioritate interesul public, „principiu conform căruia întregul personal are datoria de a considera interesul public mai presus decât interesul personal în exercitarea funcţiei publice”.

Un alt principiu introdus în regulament este cel al imparţialităţii și al nediscriminării, salariaţii fiind obligaţi să aibă o atitudine obiectivă și neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură atunci când își exercită atribuţiile de serciciu. De asemenea, se impune integritatea morală, principiu conform căruia personalului Ministerului îi este interzis să solicite sau să acepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţine sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie.

Alte obligaţii introduse sunt aceea de a avea un comportament obiectiv și imparţial, care să asigure transparenţa instituţiei, să apere prestigiul instuţiei și să se abţină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii de imagine sau ale intereselor legate de Ministerul Justiţiei și să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare și în care Ministerul are calitatea de parte.

 

Promovarea pe criterii de apartenenţă la ONG-uri, interzisă

Nu doar situaţiile în care, în activitatea lor, salariaţii Ministerului Justiţiei pot, voit sau involuntar, să scurgă informaţii către alte structuri de inteligenţă sau chiar organe de anchetă devine, astfel, prohibitivă, ci și impunerea sau sugerarea adusă colegilor de a adera la anumite organizaţii.

În acest sens, Ordinul precizează în mod indubitabil faptul că personalul Ministerului are obligaţia de a nu permite folosirea funcţiilor pe care le îndeplinește în scop de reclamă comercială, publicitate sau propagandă de orice fel, nici având scopul dobândirii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, pentru el sau pentru alte persoane.

Mai mult, personalului din cadrul Ministerului Justiţiei îi este interzis, începând din momentul publicării acestui Ordin în Monitorul Oficial al României, să impună altor persoane să se înscrie în organizaţii sau în asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţâdu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

Campaniile electorale sau publicitare, complet interzise

Nici posibila implicare, înregimentare sau apartanenă politică a angajaţilor Ministerului Justiţiei nu a fost omisă de Tudorel Toader. O secţiune aparte a capitolului nou introdus în Regulamentul de Organizare și Funcţionare a instituţiei vine cu un set întreg de interdicţii în acest sens. Asfel, în conformitate cu prevederile care reglementează statutul fiecărei categorii profesionale, personalului din cadrul Ministerului îi este interzis să participe sau că colaboreze la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice sau a organizaţiilor asimilate acestora.

Angajaţii nu au voie să furnizeze sprijin politic pentru candidaţii la funcţii de demnitate publică și nici să afișeze, în cadul Ministerului Justiţiei, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau cu denumirea partidelor politice sau ale organizaţiilor asimilate partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

O altă interdicţie este aceea că personalul angajat nu poate să permită utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare, în promovarea unor activităţi comerciale, cu excepţia activităţilor publicistice, și, de asemenea, personalului din cadrul Ministerului Justiţiei îi este interzis să permită utilizarea numelui sau a imaginii proprii în scopuri electorale.

 

N-ai voie să înjuri, să reclami calomios sau să dezvălui viaţa privată a colegilor

Nu mai puţin importante sunt interdicţiile legate de comportamentul pe care angajaţii Ministerului Justiţiei trebuie să-l afişeze la locul de muncă, în conformitate cu prevederile Ordinului emis de Tudorel Toader. Personalul instituţiei are, în acest sens, obligaţia să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei și demnităţii persoanelor din cadrul Ministerului, precum și a persoanelor cu care intră în legătură prin exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Interdicţiile de la acest capitol vizează întrebuinţarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase ori adoptarea unei atitudini părtinitoare și nejustificate pentru rezolvarea unor probleme care derivă din exercitarea funcţiei.

Totodată, interdicţiile mai vizează formularea, în mod public, fără temei, de acuze și reclamaţii la adresa colegilor, șefilor și subordonaţilor ierarhici, precum și formularea în mod public sau privat de injurii şi calomnii la adresa colegilor, șefilor și subordonaţilor ierarhici.

 

Conflictul de interese, adus la cunoștinţa șefilor ori de câte ori este nevoie

În exercitarea funcţiei deţinute în cadrul Ministerului Justiţiei, tot personalul angajat are obligaţia, începând cu luna aceasta, să ia măsurile necesare pentru a evita sau pentru a soluţiona adecvat situaţiile în care există conflicte de interese, conflicte care ar putea compromite, direct sau indirect, îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale aplicabile fiecărei categorii profesionale, după caz.

„Ori de câte ori este necesar, angajatul trebuie să declare dacă este într-o situaţie de conflict de interese și să informeze superiorul ierarhic, în vederea soluţionării acestei situaţii”, se mai arată în documentul semnat de ministrul Tudorel Toader. Ordinul atrage atenţia că personalul din cadrul Ministerului Justiţiei răspunde, după caz, civil, disciplinar, administrativ și penal, în condiţiile legii.

 

Personalul MJ nu are voie să divulge datele sau informaţiile la care au avut acces și nu pot acorda asistenţă și consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva Ministerului.

 

Este interzisă impunerea altor persoane să se înscrie în organizaţii sau în asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.


Raspandeste cu incredere
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here