Acasă Jurnalul Bucurestiului Anchete newsbv.ro : EXCLUSIV Scandal la ocuparea…

newsbv.ro : EXCLUSIV Scandal la ocuparea…

189
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

EXCLUSIV Scandal la ocuparea postului de manager la Spitalul de Neuropsihiatrie Brașov

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean nr. 190/28.06.2018 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov, din str. Prundului nr. 7-9 în perioada 21.02.2019 – 8.03.2019.

Conform calendarului de desfălurare, concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

 • a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, în data de 21.02.2019, ora 15,00
 • b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management în data de 05.03.2019, ora 10,00.

Dosarele de concurs trebuiau depuse până la data de 18.02.2019, ora 15,00, la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov, Serviciul Resurse Umane.

Condiții de participare

La concursul organizat pentru ocuparea functiei de manager din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină  următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat.
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Iar de aici începe un întreg scandal, care a ajuns în instanță. Iată tabelul cu candidații admiși, respectiv respinși după prima etapă. În treacăt fie spus, există un domn consilier județean care se laudă că o să își pună oamenii în toate posturile cheie…

Unul dintre candidații respinși este Dobre Romeo Antonio. Acestui i se reproșează că nu are copii certificate după anumite documente, vezi facsmil, dar și lipsa unui document, respectiv diploma de master.

Al doilea candidat respins este chiar actualul manager în funcție, pe motiv că nici el nu are copii certificate după anumite documente. Penibilul situației este cu atât mai mare cu cât aceste documente există deja la Serviciul de Resurse Umane. Mai mult, actele depuse de Grigoriu erau copii xerox după documente certificate notarial din 2015, pentru concursul de manager pe care îl deține la această oră.

Iar pentru că reaua-voință este evidentă din partea celor care au pus la cale acest concurs, mai subliniem faptul că pe lângă copiile certificate, mai este solicitată „declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere”. La ce mai este necesară această declarație, dacă actele solicitate anterior sunt certficate de legalitate? Pentru că o declarație în fals atragere răspunderea penală. Începe să fie evident faptul că s-a dorit o bulibășeală în întocmirea dosarului de candidat.

Și ar mai fi un mic „amănunt” juridic. Guvernul a emis în 2016 o ordonanță de simplificare a procedurilor și pentru elliminarea birocrației. Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în care se menționează la art. 2, alin (3) următoarele: Fiecare instituție publică și organ de specialitate al administrației publice centrale este obligat să elimine cerința de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent”.

Cu alte cuvinte, funcționarul care prelua dosarul candidatului putea să verifice document cu document și să le certifice pe baza originalelor.

Contestațiile, respinse și afișate duminică

Interesant este și faptul că decizi aprivind soluționarea contestațiilor a fost publicată și anunțată duminică, fără ca acest act, deși are antetul instituției, să aibă vreo ștampilă…

Concursul, contestat în instanță

Dr. Alexandru Grigoriu, în acest context, a apelat la un avocat care a depus astăzi o acțiune în instanță prin care cere atât obligarea comisiei de concurs să accepte dosarul lui de candidat, cât și o ordonanță președințială prin care derularea concursului să fie blocată până la pronunțarea de către magistreați a unei sentințe definitive, după cum a declarat pentru newsbv.ro.

În tot acest context, trebuie apreciată disponibilitatea de a se dedică în folosul comunității a consilierului județean Kadas Iluna Andrei. Domnia sa este nu doar președintele Comisiei de Sănătate a Consiliului Județean Brașov, ci și președintele Consiliului de Administrație la Spitalul de Neuropsihiatrie Brașov, precum și președintele Comisiei de concurs pentru stabilirea managerului de la Spitalul de Neuropsihiatrie Brașov.

Candidat cu probleme la postul de manager

Interesantă este apariția pe lista de candidați a unei persoane care a avut probleme mari cu autoritățile. Este vorba despre Diana Mihaela Croitoru, directorul general al Centrului rezidenţial – cămin pentru persoane vârstnice „Paradisul Montan”.

Poliţia a descins cu mandat de percheziţie în data de 13 februarie 2018 la azilul de la Moieciu. Din 2016, proprietarul centrului de bătrâni, în fapt o pensiune fără autorizaţie, era în atenţia autorităţilor. Acțiunea oamenilor legii a avut loc ca urmare a unor suspiciuni de evaziune fiscală. Poliţiştii au ridicat la avea vreme mai multe înscrisuri de la cămin, printre care şi contractele de prestări servicii încheiate de către bătrânii cazaţi la cămin cu unitatea.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) a făcut plângeri la autorităţile statului, după ce proprietarii aşa-zisului cămin au interzis în repetate rânduri accesul inspectorilor la control.

Deşi conducerea căminului spunea că singurul dosar în care este vizată instituţia este cel în care s-au făcut percheziţiile din 13 februarie, poliţiştii spun altceva. „Urmează să fie verificate aceste documente, să fie verificate evidenţele contabile, să vedem dacă veniturile care sunt trecute în aceste înscrisuri sunt, de fapt, cele încasate de către centru”, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov, Gabriela Dinu, despre dosarul în care s-au efectuat percheziţiile. În aceeaşi declaraţie, Dinu a făcut precizări şi despre un alt dosar, al unei persoane care a decedat după ce a căzut de la etaj. „S-au sesizat colegii în momentul precipitării persoanei respective. Cineva era responsabil cu supravegherea acesteia şi trebuie verificate împrejurările în care s-a produs evenimentul”, a spus Dinu, legat de un alt dosar în care este implicat căminul.

Potrivit Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Braşov, căminul funcţionea fără licenţele şi avizele obligatorii, accesul inspectorilor fiind obstrucţionat în mod repretat, iar atitudinea reprezentanţilor legali era catalogată drept una agresivă, motiv pentru care s-a şi cerut intervenţia Poliţiei şi Procuraturii.

Conform persoanelor avizate din sistem, orice legătură între atotpreședintele Kadas și Diana Mihaela Croitoru este o coincidență.


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here