Acasă Informatii Informatii Primarie/Prefectura replicaonline.ro : Deficienţă descoperită de Curtea de Conturi

replicaonline.ro : Deficienţă descoperită de Curtea de Conturi

107
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Primăria Constanţa, ÎNCĂ O ‘BUBĂ’: RADET n-a plătit taxa de acces rampă de deşeuri timp de trei ani

O altă abatere constatată de Curtea de Conturi pe care Primăria Constanţa nu o poate remedia! RADET a dat administraţia locală în judecată pentru 22.000 lei. Prin HCL 145/30.05.2011, taxa de acces la rampă de deșeuri inerte pentru Municipiul Constanţa a fost stabilită la 2,5 lei/tonă. În perioada 2012-2014, la Primăria Constanţa a fost efectuat, de Curtea de Conturi, auditul financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2014. Auditorii publici externi au dispus recuperarea veniturilor neîncasate, rezultate din subevaluarea taxei de acces la rampa de deșeuri.

Pentru înlăturarea acestor deficiențe, Primăria Constana a emis Dispoziția nr. 2224/17.08.2015 privind înlăturarea deficiențelor constatate. În acest sens, Direcția Servicii Publice din cadrul primăriei a întocmit Centralizatorul cu operatorii economici care nu au achitat taxa de acces în rampa de deșeuri inerte situată la Poarta 9 și, în baza acestui centralizator, administraţia locală a transmis notificări de plată tuturor persoanelor fizice/agenți economici din listă, printre acestea numărându-se şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice (RADET) Constanţa.

Pentru a scăpa de suma de peste 22.000 lei ce i se impută, RADET a deschis acţiune în instanţă, solicitând suspendarea efectelor dispoziţiei primarului, arătând că este greșit modul de calcul al cantităților de deșeuri depuse la rampa din Poarta 9, întrucât nu s-a ținut cont de capacitatea de transport a mijloacelor regiei, iar cantitățile de deșeuri din registrele de evidență a accesului la rampa de deșeuri inerte pentru care au fost calculate taxe pentru perioada 2012-2014 sunt eronat calculate.

Mai mult, Regia a invocat și prescripția dreptului de a solicita plata acestor sume. În replică, apărătorii primăriei spun că termenul de 6 luni prevăzut de dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 554/2004 este, într-adevăr, un termen de prescriptie, însă acesta nu are aplicabilitate în prezenta cauză. Acest termen se referă la acţiunile în contencios ce au ca obiect anularea unui act administrativ și nu reglementează vreun termen pentru emiterea unui act administrativ fiscal, cum în mod greşit pretinde reclamanta.

Instanţa a dat câştig de cauză RADET, magistraţii reţinând faptul că, din cuprinsul dispoziției contestate, rezultă că s-a dispus recuperarea sumei globale de 22.958 lei aferentă perioadei 2012-2014, fără a se menționa în cuprinsul actului contestat suma aferentă fiecărui an.

„Or, în aceste condiții, este evident că acest act administrativ, în maniera inserării unui cuantum global privind obligațiile fiscale de plată fără să se cunoască în concret care ar fi cuantumul obligației de plată defalcat pe fiecare an în parte, îi produce reclamantei o evidentă vătămare întrucât, aceasta susține că cel puțin pentru o parte dintre aceste obligații ar fi intervenit prescripția, critică pe care instanța nu o poate analiza de vreme ce aceste sume nu se regăsesc în concret menționate în respectivul act de recuperare a prejudiciului”, se arată în motivarea instanţei, publicată de rolli.

„Admite cererea formulată de reclamanta R.A.D.E.T. Constanţa în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL Municipiului Constanţa. Anulează Dispoziţia nr. 5209/16.07.2018 privind recuperarea prejudiciului rezultat din neachitarea taxei de acces la rampă deşeuri inerte emisă de Primarul Municipiului Constanţa. Respinge solicitarea pârâtului privind cheltuielile de judecată”, se arată în minuta Tribunalului din 26 martie a.c. Pe 19 aprilie, Primăria Constanţa a formulat recurs.

M.P.


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here