Acasă Informatii Informatii Primarie/Prefectura replicaonline.ro : Regulamentul din zona Peninsulară, pe masa judecătorilor!

replicaonline.ro : Regulamentul din zona Peninsulară, pe masa judecătorilor!

87
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Se cere suspendarea şi anularea hotărârii de consiliu

 Agenţii economici au declarat RĂZBOI Primăriei Constanţa

Consilierii locali muncipali din Constanța au votat, în septembrie 2018, aprobarea Regulamentului de acces în zona Peninsulară a municipiului Constanța. Proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere.

Deși, în şedinţă, Andrei Dușu, reprezentant al Asociației Piața Ovidiu, a cerut consilierilor locali să nu voteze proiectul privind Regulamentul de acces, invocând faptul că localurile din zonă se vor închide, dacă clienții nu vor mai avea acces cu autoturismele.

Iată că agenţii economici care-şi desfăşoară activitatea în această zonă sunt decişi să meargă până-n pânzele albe pentru a anula regulamentul votat de aleşii locali, regulament ce le percilitează afacerile. Un prim pas este acţiunea din instanţă introdusă de avocata Maria Veriotti pe 10 aprilie, la Tribunalul Constanţa, prin intermediul căreia solicită anularea Hotararii Consiliului Local Constanta nr. 371/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului.

În întâmpinarea depusă la instanţă, Asociaţia Piaţa Ovidiu, prin avocat, a invocat mai multe texte incidente şi de referinţă din Constituţie, şi anume art. 25 (1) din Constitutie: „Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept”; art. 44: „(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.

Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”; art. 53: (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică.

Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.

Se cere suspendarea hotărârii, până la o decizie definitivă privind anularea acesteia

Agenţii economici cer suspendarea hotărârii, considerându-se grav prejudiaciaţi. Interesul legitim şi vătămarea produsă membrilor asociaţiei Piaţa Ovidiu constă în limitarea şi restrângerea, pănă la anihilare a obiectului de activitate, a vadului comercial, generând prejudicii certe majore în patrimoniul asociaţilor, cât şi efecte negative privind cetăţenii consumatori.

“Deși legea nu limitează dreptul de stabilire a sediului profesional și de desfășurare a activităților economice în Zona Peninsulară, Regulamentul, prin restricționarea accesului în zonă, în mod nelegal și abuziv, restrânge desfășurarea activităților economice, prin faptul că persoanele juridice rezidente nu pot exercita în mod absolut și perpetuu dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu.

Raportat la aceste motive de fapt şi de drept şi constând că în cauză sunt ăndeplinite cumulativ toate condtiţiile pentru a se pronunţa suspendarea executării actului administrativ emis de Consiliul Local Constanţa vă solicităm admiterea cererii şi suspendarea Hotărârii Consiliului Local Constanţa nr. 371/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de acces în zona Peninsulară a Municipiului Constanţa, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare”, spun reprezentanţii ascoaţiei, prin avocata Maria Veriotti, în întâpinarea depusă la instanţă.

„În dosar, s-au formulat mai multe intervenţii accesorii de către persoane care au sediul profesional şi îşi desfăşoară activitatea în zona Peninsulară”, a declarat, pentru Replica, avocata Maria Veriotti.

Ce spune unul dintre avocaţii care au formulat cereri de intervenţie în dosar:

Intervenienta spune că are sediul profesional și își desfășoară activitatea în Zona Peninsulară a municipiului Constanța. Activitatea constă, potrivit Legii și Statutului profesiei de avocat, printre altele, în consultații cu caracter juridic, activități de mediere etc., care, în scopul eficientizării activității, se desfășoară la sediul profesional al acesteia.

„Prin aprobarea Regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța, circulația rutieră este permisă ocazional în baza unui permis de acces pentru rezidenții persoane juridice, în actul administrativ atacat nefiind inclusă nicio categorie de permise pentru clienții sau colaboratorii persoanelor juridice rezidente.

Limitarea accesului clienților sau colaboratorilor, atât avocați, cât și specialiști în alte domenii, la sediul profesional al intervenientei determină imposibilitatea exercitării activităților specifice profesiei, generând pierderi economice majore, inclusiv iminenta pierdere a unor contracte de asistență, prejudicii aduse imaginii societății, care este pusă în situația de a pretinde clienților sau colaboratorilor să realizeze accesul pietonal până la sediu.

Motive de nelegalitate a Regulamentului de acces în zona Peninsulară, în viziunea intervenientului:

„Activitatea profesională a intervenientei include, fără limitare, întâlniri, consultații juridice, activități de mediere, redactare de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare, activități pentru realizarea cărora este necesară prezența la sediul profesional al intervenientei a clienților și/sau colaboratorilor, persoane fizice sau persoane juridice.

Regulamentul de acces în Zona Peninsulara a municipiului Constanța enumeră la art.9 categoriile de permise ce pot fi solicitate, incluzând și categoria permiselor de acces pentru rezidenții persoane juridice. Nu a fost prevăzută nicio categorie care să cuprindă clienții sau colaboratorii rezidenților persoane juridice, determinând astfel o limitare/restrângere a activităților profesionale ce se desfășoară la sediul persoanelor juridice rezidente, limitare concretizată în interzicerea accesului la sediu a persoanelor menționate, ceea ce poate genera prejudicii însemnate de imagine și profesionale (pierderea clienților)”, a arătat avocatul intervenient în dosar.

„Este încălcat astfel dreptul fundamental de proprietate garantat de art. 44 din Constituția României, în sensul că, nedepunerea unei solicitări în vederea restituirii vehiculelor împotriva cărora a fost dispusă măsura ridicării nu reprezintă indiciu temeinic din care să rezulte intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal al vehiculului de a renunța la exercitarea drepturilor sale, respectiv a dreptului de proprietate/posesie/utilizare a vehiculului respectiv.

Prin aplicarea Regulamentului, persoanele juridice rezidente sunt constrânse să aplice măsuri relocare a sediului profesional, cu implicarea unor costuri suplimentare, generându-se astfel grave prejudicii/pierderi economice, respectiv costuri pentru asigurarea altor spații, prejudicii rezultate din pierderea clienților și imposibilitatea exercitării activităților economice”, mai arată intervenientul.

De asemenea, acesta invocă şi încălcarea art. 555 din Codul Civil, art. 555 din Codul Civil care definește proprietatea privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite prin lege.

„Astfel, deși legea nu limitează dreptul de stabilire a sediului profesional și de desfășurare a activităților economice în Zona Peninsulară, Regulamentul, prin restricționarea accesului în zonă, în mod nelegal și abuziv, restrânge desfășurarea activităților economice, prin faptul că persoanele juridice rezidente nu pot exercita în mod absolut și perpetuu dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu”, se mai arată în cerererea depusă la dosar.

Un prim termen în dosarul privind suspendarea hotărârii a fost stabilit pentru 24 mai a.c. În ceea ce priveşte dosarul ce are ca obiect anularea HCLM, magistraţii n-au stabilit un prim termen de judecată.

Ce prevede Regulamentul

Potrivit regulamentului, Zona Peninsulară (Z.P.) este separată în două părți: zone exclusiv pietonale (cu destinația pietonală cu excepția desfășurării unor evenimente sociale, cultural și/sau sportive, a executării unor lucrări de construire, amenajare și modernizare, în situații de urgență): Faleza promenadă Cazino; bd-ul Tomis (segmentul cuprins între str. Traian și str. Vasile Alecsandri, segmentul curpins între str. Vasile Alecsandri și str. Sulmona și segmentul cuprins între str. Sulmona și Piața Ovidiu); Piața Ovidiu și str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între str. Petru Rareș și Piața Ovidiu). Intrarea și/sau ieșirea vehiculelor în/din aceste zone se realizează prin punctele stabilite în anexa 1 la regulament.

Zone ocazional carosabile (cu destinație preponderant pietonală și ocazional carosabilă) sunt: str. 9 Mai, str. Arhiepiscopiei, str. C.A.Rosetti, str. Callatis, str. Căpitan Vasile Țurcanu, str. Constantin Brâncoveanu, str. Crângului, str. Cristea Georgescu, str. Dianei, str. Dimitrie Cantemir, str. Doinei, str. Dr. Aristide Karatzali, str. Dr. Francisc Varga (segmentul cuprins între Vasile Alecsandri și str. Callatis), str. Grigore Tocilescu, str. Horia, str. Ion Theodorescu Valahu, str. Krikor H. Zambaccian, str. Maior Gheorghe Șonțu, str. Mircea cel Bătrân (segmentul cuprins între str. Vasile Alecsandri și Piața Ovidiu), str. Nicolae Titulescu, str. Orient, str. Ovidiu, str. Petrui Rareș, str. Poștei, str. Profesor Doctor Ion Cantacuzino, str. Remus Opreanu, str. Revoluției din 22 Decembrie, str. Sulmona, str. Traian (segmentul cuprins între str. Termele Romane și str. Petru Rareș), str. Vântului. Străzile din Zona Peninsulară devin astfel preponderant pietonale, delimitarea fizică între zona centrală a străzilor (ocazional carosabilă) fiind realizată prin utilizarea unor culori și tipuri diferite de pavaj sau prin bordure și trotuar.

Circulația rutieră prin zona pietonală este permisă ocazional pentru aprovizionare, pentru furnizorii serviciilor de utilități publice, pentru rezidenți, pentru instituții publice, pentru amenajări, pntru furnizorii servciilor de catering, poștă, curierat, transport valori, persoane și taxi, pentru organizarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive și pentru situații excepționale sau situații de urgență Accesul vehiculelor și reglementări specifice în zona pietonală a municipiului Constanța se face în baza unui permis

În zona pietonală, pe căile de acces, sunt prevăzute elemente fixe/mobile, piese de mobilier urban și indicatoare de semnalizare rutieră pentru limitarea sau selecția accesului vehiculelor. Accesul și identificarea vehiculelor în interiorul zonei pietonale se face în baza unui permis de acces, emis de Direcția gestionare servicii publice din cadrul Primăriei Coinstanța și SPIT, după depunerea cererilor împreună cu documentele necesare și înregistrarea datelor în baza electronic.

Este admis accesul fără solicitarea permislui pentru următoarele categorii, dacă au greutatea de maxim 3500 kg: vehicule inscripționate aparținând M.A.I., D.G.P.L., M.Ap.N., S.M.U.R.D și Serviciul de Ambulanță, aflate în misiune; vehiculele aparșținând ambasadelor și consulatelor precum și ale coloanelor oficiale însoțite conform legislației în vigoare; vehicule autorizate în regim de taxi, care transportă persoane în/din zona pietonală fără staționarea în zonă. Deplasarea se face pe drumul cel mai scurt între punctual de intrare, amplasamentul destinație (unitate locativă, spațiu comercial) și punctual de ieșire. Viteza admisă este de maxim 30 km.

Nerespectarea de către posesorii de permise a programului de acces în zona pietonală, neafișarea permisului de acces cu fața, la loc vizibil din exteriorul autoturismului se sancționează contravențional cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 1000 și 15000 lei, persoane juridice.

Mirela PASCAL


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here