Acasă Jurnalul Bucurestiului Anchete replicaonline.ro : Scandalul FIN.CO.GE.RO.

replicaonline.ro : Scandalul FIN.CO.GE.RO.

139
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 Va fi executat sau nu municipiul Constanţa, pentru 4 milioane de euro?

Municipiul Constanţa află miercuri, 13 martie, dacă va fi executat silit în conflictul cu FIN.CO.GE.RO. Disputa dintre municipalitate şi firma italiană durează de peste 15 ani, iar la mijloc sunt milioane de euro pe care se presupune că Municipiul Constanţa ar trebui să le plătească italienilor.

În luna iunie 2000, primarul în funcţie al municipiului Constanţa, Gheorghe Mihăieşi, a semnat un contract de concesiune a unui teren de peste 50.000 de metri pătraţi cu firma italiană Fin.Co.Ge.Ro pentru construirea unor locuinţe în cartierul Faleză Nord. În contractul încheiat se stipula că Primăria are obligaţia să realizeze pe cheltuiala sa toate lucrările de urbanizare necesare, respectiv străzi, canalizare, parcări, spaţii verzi, parcuri, pieţe. În anul 2001, după ce a devenit primar, Radu Mazăre a contestat ontractul ce viza terenuld in Faleză Nord, dar în 2004 Tribunalul Constanţa a hotărât că Primăria trebuie să efectueze lucrările de sistematizare şi utilităţi edilitare, iar în cazul în care nu se întâmplă acest lucru, firma italiană poate executa lucrările respective pe cheltuiala Primăriei Constanţa. O sentinţă definitivă în acest caz a fost dată în anul 2006 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins recursul Primăriei. După o serie de negocieri care nu au dus la nici un rezultat Fin.CO.GE.RO. a început realizarea lucrărilor şi solicită Primăriei să achite milioane de euro, reprezentând cheltuită pentru lucrări de infrastructură.

În 2014, Primăria Constanţa a contestat la Judecătoria Constanţa o executare silită în dosarul de executare nr. 241/2008 al BEJA Stoica – Constantin – Adrian şi Stoica – Constantin Gabriela – Simona, reprezentând contravaloarea lucrărilor de infrastructură şi de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO., în perioada 01.01.2013-31.10.2013. Concret, Primăria Constanţa a solicitat anularea somațiilor de executare și a actelor subsecvente acestora, constatarea nulității absolute a raportului de expertiză tehnică imobiliară, comunicat la data de 13.02.2014, anularea tuturor actelor ce au stat la baza emiterii somației de executare. Administraţia locală a câştigat, în parte, în 2017, împotriva House 3000 Real Estate Investment, firma care a absorbit Fin.Co.Ge.Ro Spa Catania, în sensul că magistraţii au dispus anularea în parte a executării silite în dosarul de executare mai sus menţionat, însă pentru ceea ce depăşeşte suma de 12.535.737 lei inclusiv TVA. House 3000 Real Estate Investment executa municipiul pentru suma de peste 4 milioane de euro.

“Cu privire la cuantumului debitului urmărit, respectiv stabilirea contravalorii lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013, lucrări aferente Programului de dezvoltare edilitară urbană din zona Faleza Nord, instanța reține că expertul desemnat în cadrul procedurii de executare silită a stabilit un cuantum echivalent în euro 4 284 956 euro inclusiv TVA În cursul judecății, instanța a încuviințat proba cu expertiză imobiliară cu aceleași obiective, inclusiv verificarea calității lucrărilor efectuate prin raportare la normele legale în vigoare și proiectele tehnice aprobate, obiective standard de altfel administrate în fiecare dintre contestațiile la executare aferente diferitelor stadii de execuție a lucrărilor. Pentru a se răspunde criticilor formulate de ambele părți, instanța a încuviințat o contraexpertiză efectuată de către 3 experți. Potrivit concluziilor raportului de contraexpertiză, contravaloarea lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013 este de 12.535.737. În consecință, față de amploarea și caracterul preponderent tehnic al lucrărilor realizate, instanța urmează a valida concluziile raportului de contraexpertiză efectuat de către cei 3 experți imobiliari, apreciind că acesta a răspuns cerințelor stabilite de către instanță, criticilor și susținerilor părților. În consecință, instanța va lua act că, în cauză, contravaloarea lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013 a fost în cuantum de 12.535.737 lei, astfel încât va admite în parte contestația la executare cu consecința anulării actelor de executare pentru ceea ce depășește această sumă”, se arată în motivarea instanţei, potrivit rolli.

Cum a început totul?

La data de 15.06.2000, atunci când era primar Gheorghhe Mihăieşi, între Municipiul Constanța și FIN.CO.GE.RO Spa Catania s-au încheiat două contracte de concesiune: unul având ca obiect terenul în suprafață de 51.870,79 mp localizat în zona Faleza Nord, în vederea construirii unui complex rezidențial cu 125 de vile, și cel de-al doilea având ca obiect un teren in suprafață de 10.620,05 mp aflat în zona Mihai Emnescu, pentru construirea unui complex hotelier și diverse facilitați de loisir (sala de concerte, centru de afaceri, piscina publica etc. În anul 2001, fostul primar Radu Mazăre a contestat contractele, urmând, ulterior, zeci de procese în instanţă, fostul edil considerând că Mihăieşi a greşit atunci când s-a obligat la “îndatorarea municipalităţii”. Au urmat procese, multe pierdute de Primărie, iar până acum, oraşul a obţinut doar eşalonarea sumei de 13 milioane de euro, pe o perioadă de 15 ani. Ulterior, municipalitatea a mai adaugat alte aproape 4 milioane de euro. Printr-o hotărâre rămasă irevocabilă la Înalta Curtea de Casație și Justiție în anul 2006, Municipiul Constanţa a fost obligat să predea societăţii terenurile concesionate, precum și să execute lucrările de infrastructură publică, instanța autorizând că, în cazul în care municipiul nu și-ar fi executat obligația de realizare a lucrărilor de urbanizare, să le execute societatea, pe cheltuiala debitorului. Executarea lucrărilor de infrastructură aferente celor două proiecte au fost încredinţate societăţii. În consecință, în anul 2010, Primăria a eliberat intimatei 3 autorizații de construire pentru infrastructura Proiectului din Zona Faleză Nord, moment de la care Fin.Co.Ge.Ro a început să execute, atât investiția proprie, cât și lucrările de urbanizare. Pentru Proiectul din zona Mihai Eminescu s-au eliberat, de asemenea, 3 autorizații de construire. În ceea ce privește proiectul din zona Faleză Nord, odată ajunse lucrările de infrastructură într-un anumit stadiu de execuție, iar intimata deja repartizase o bună parte din resursele sale acestor lucrări, a solicitat debitorului plata acestora.

De precizat faptul că cele două contracte au ajuns şi în atenţia procurorilor. În februarie 2012, a fost emisă Rezoluția nr. 31 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, ca urmare a cercetării unor infracțiuni în legătură cu încheierea celor două contracte de concesiune, iar Parchetul a sesizat Tribunalul pentru desființarea înscrisurilor întocmite prin săvârșirea unor infracțiuni de fals și, pe cale de consecință, constatarea nulității absolute a acestor acte juridice. Organul de cercetare penală a concluzionat că la încheierea contractelor de concesiune și la adoptarea celor două hotărâri ale Consiliului Local prin care s-a aprobat încheierea acestora, s-a săvârșit un concurs de infracțiunii care au repercusiuni asupra aspectelor civile. Organul de cercetare penală a reţinut că, la încheierea contractelor de concesiune, organul deliberativ nu și-a exprimat acordul cu privire la asumarea obligației de realizare a lucrărilor de infrastructură. Dosarul a fost trimsi pe rol la Tribunalul Constanța. În urma admiterii cererii de strămutare, acest dosar a fost trimis spre soluționare Tribunalului Brașov. Instanţa a respins cererea, dosarul ajungând la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii de aici au constatat că tocmai prin aprobarea caietelor de sarcini în ședința Consiliului Local din 24.02. 2000 autoritatea locală și-a asumat această obligație, respectiv plata lucrărilor de infrastructură, fapt pentru care a fost respins apelul.

În martie 2008, FIN.CO.GE.RO Spa Catania a formulat cerere de executare cu privire la obligația de realizare a căilor de acces la terenurile concesionate, la efectuarea lucrărilor de sistematizare si utilități edilitare, formându-se dosarul de executare nr. 241/2008 . În aprilie, executorul judecătoresc a comunicat Municipiului Constanţa somația de executare cu privire la realizarea căilor de acces la terenurile concesionate, realizarea lucrărilor de sistematizare si lucrărilor edilitare, specificând, totodată, că, în caz de neexecutare, FIN.CO.GE.RO Spa Catania este autorizată să execute aceste lucrări pe cheltuiala Municipiului

În ianuarie 2011, a fost transmisă Municipiului somația de executare, solicitându-se acestuia plata sumei de 61.236.178,454 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de urbanizare executate de către FIN.CO.GE.RO Spa Catania, până la data de 30.11.2010, în baza Sentinței civile nr.4853/27.05.2004, la care se adaugă suma de 764.338,76 lei, reprezentând cheltuieli de executare. Împotriva acestei executări, Primăria a formulat contestație la executare înregistrată, ce a fost respinsă irevocabil de Tribunalul Constanţa. În iunie 2012, Primăria Constanţa a formulat cerere de eșalonare cu privire la suma de 61.236.178,454 lei. Cererea a a fost respinsă în primă instanță, hotărâre ce a fost modificată în recurs de Curtea de Apel Constanţa care, prin Decizia civilă nr.1517/13.12.2012, a admis cererea contestatorului.

În decembrie 2013 Primăria Municipiului a fost înștiințată cu privire la cesiunea de creanță din data de 22.11.2013, intervenită între House 3000 Real Estate Investment, în calitate de cedent și FIN.CO.GE.RO Spa Catania, în calitate de cesionar. Potrivit contractului, cedentul a transferat cesionarului, printre altele, și creanța reprezentând contravaloarea lucrărilor de infrastructură executate în șantierul Faleză Nord în perioada 01.01.2013. Organul de executare a emis o somația de executare prin care a solicitat achitarea sumei peste 4 milioane de euro reprezentând contravaloarea lucrărilor de infrastructură executate în șantierul Faleză Nord în perioada 01.01.2013, sumă stabilită potrivit raportului de expertiză efectuat de expertul judiciar B. D.

Cu privire la cererea de suspendare, Primrăia Constanţa a susținut că admiterea acesteia se impune pentru a preîntâmpina prejudicierea gravă și iremediabilă a Municipiului Constanţa. În ceea ce priveştea cuantumului debitului urmărit, respectiv stabilirea contravalorii lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013, lucrări aferente programului de dezvoltare edilitară urbană din zona Faleza Nord, Judecătoria Constanţa a reținut că expertul desemnat în cadrul procedurii de executare silită a stabilit un cuantum echivalent în euro 4 284 956 euro inclusiv TVA. În cursul judecății, instanța a încuviințat proba cu expertiză imobiliară cu aceleași obiective, inclusiv verificarea calității lucrărilor efectuate prin raportare la normele legale în vigoare și proiectele tehnice aprobate, obiective standard de altfel administrate în fiecare dintre contestațiile la executare aferente diferitelor stadii de execuție a lucrărilor. Instanța a încuviințat o contraexpertiză efectuată de către 3 experți. Potrivit concluziilor raportului de contraexpertiză, contravaloarea lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013 este de 12.535.737. În consecință, față de amploarea și caracterul preponderent tehnic al lucrărilor realizate, instanța urmează a valida concluziile raportului de contraexpertiză efectuat de către cei 3 experți imobiliari, apreciind că acesta a răspuns cerințelor stabilite de către instanță, criticilor și susținerilor părților. În consecință, instanța va lua act că, în cauză, contravaloarea lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013 a fost în cuantum de 12.535.737 lei, astfel încât va admite în parte contestația la executare cu consecința anulării actelor de executare pentru ceea ce depășește această sumă”. Primăria Constanţa a formulat recurs, la Tribuanlul Constanţa. După 16 termene de judecată, ultimul având loc la data de 8 martie, Tribunalul urmează să se pronunţe în acest caz pe miercuri 13 martie.

Mirela PASCAL


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here