RFI Romania – Migraṭie: cotele sunt mai departe obligatorii, precizeazᾰ Comisia Europeanᾰ

  246
  0
  DISTRIBUIȚI
  Raspandeste cu incredere
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Campul de refugiati din Kahramanmaras, Turcia

  Campul de refugiati din Kahramanmaras, Turcia
  Image source:
  © European Union , 2016 / Source: EC – Audiovisual Service / Photo: Yasin Akgül

  Cotele de relocare ṣi de reinstalare a migranṭilor în statele membre UE rᾰmân obligatorii, a precizat executivul european miercuri 28 septembrie . Explicaṭiile s-au impus dupᾰ ce unele comentarii fᾰcute de preṣedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, lᾰsau sᾰ se înṭeleagᾰ contrariul. Rezultatul referendumului din Ungaria (2 octombrie) nu va afecta aceste cote.

  “Solidaritatea trebuie sᾰ vinᾰ din suflet ṣi nu din legea europeanᾰ”, spunea Jean-Claude Juncker cu câteva sᾰptamâni în urmᾰ.”Ele nu sunt deci obligatorii”, au rᾰspuns voci din statele est europene care contestᾰ ideea cotelor.

  Ba da, ele sunt obligatorii, Juncker fᾰcuse doar un comentariu cam subtil referitor la lipsa de solidaritate la care UE asistᾰ de la începutul crizei migraṭiei. Decizia de a-i reîmpᾰrṭi pe migranṭii din Grecia ṣi Italia (relocare) ṣi pe cei din Turcia ṣi Liban (reinstalare) este una definitivᾰ si cu caracter obligatoriu.

  Explicaṭiile au fost aduse azi de comisarul migraṭiei Dimitris Avramopoulos. El a adᾰugat cᾰ aceastᾰ decizie a statelor membre (împotriva cᾰreia au votat doar cinci din 28 de state) se bucurᾰ de o largᾰ susṭinere.

  Stim totuṣi cᾰ România ṣi statele Grupului de la Viṣegrad n-o vᾰd cu ochi buni. In cazul României, nu solidaritatea este pusᾰ sub semnul întrebᾰrii. Bucureṣti contestᾰ doar maniera aleasᾰ, începînd cu octombrie 2015,  de a-i împᾰrṭi pe migranṭi.

  Ungaria ṣi Slovacia sunt însᾰ cu mult mai ferme ṣi au dat în judecatᾰ UE pentru decizia din octombrie 2015, decizie care avea la bazᾰ o propunere a Comisiei Europene.

  Slovacia a anunṭat, între altele, încᾰ de anul trecut cᾰ nu va primi decât migranṭi creṣtini. Ungaria informase deja UE în iulie 2015 (înaintea marelui val migratoriu venit pe ruta balcanicᾰ ) cᾰ va accepta sᾰ primeascᾰ zero migranṭi.

  In fine, referendumul din Ungaria privind migraṭia (2 octombrie) nu influenṭeazᾰ absolut deloc situaṭia prezentᾰ. Acesta este menit sᾰ afle opinia populaṭiei privind o eventualᾰ decizie viitoare a UE în domeniul migraṭiei.

  Bruxelles ar putea totuṣi adᾰuga ceva flexiblitate (dar ṣi confuzie). Astfel, statele care nu vor sᾰ participe la schema de relocare, ar putea eventual dori  sᾰ preia refugiaṭi din Turcia. Explicaṭiile Comisiei rᾰmân însᾰ destul de vagi. Aici ar interveni caracterul voluntar al deciziei.

  Ideea nu este viabilᾰ: dacᾰ Ungaria, de exemplu, refuzᾰ sᾰ participe la relocare ṣi nici nu doreṣte sᾰ preia vreun refugiat din Turcia, atunci ea se desolidarizeazᾰ complet de restul în acest dosar , fᾰrᾰ a putea fi sancṭionatᾰ.

  Situaṭia actualᾰ a migranṭilor în UE

  O mare parte din ce ajunṣi în ultimul an în Italia ṣi Grecia se aflᾰ mai departe tot acolo. Unele state membre, cele iubite de migranṭi, au reuṣit sᾰ preia un numᾰr important din ambele puncte.

  Cu totul, 1196 au fost relocaṭi din Italia ṣi 4455 din Grecia, destinaṭia lor principalᾰ fiind Franṭa care a primit 1952 de migranṭi din Italia ṣi Grecia. Ea este urmatᾰ de Olanda( 726) ṣi Finlanda (690).

  România a primit 202 migranṭi din Italia ṣi Grecia.

  Privind reinstalᾰrile, aici vorbim mai ales despre acordul cu Turcia: pentru fiecare migrant întors din Grecia spre Turcia, UE trebuie sᾰ preia un refugiat din Turcia.

  Atenṭie la nuanṭᾰ, reinstalᾰrile îi privesc doar pe migranṭii care au deja statutul de refugiaṭi, ceea ce uṣureazᾰ munca administrativᾰ a ṭᾰrii care-i preia.

  Situaṭia este amelioratᾰ datoritᾰ acestui acord, totuṣi el nu se deruleazᾰ aṣa cum s-ar fi dorit.

  Din 20 martie ṣi pâna acum, doar 10 695 de persoane au fost reinstalate ( cu precᾰdere în Austria, Marea Britanie,  Suedia ṣi Germania) ṣi asta în baza acordului ṣi în afara lui. Turcia spune cᾰ aproximativ 3 milioane de refugiaṭi se aflᾰ încᾰ pe teritoriul sᾰu.

  Iar pentru moment, Ankara nu mai ameninṭᾰ UE cᾰ opreṣte cooperarea. Ea a primit deja de la europeni 2 miliarde din cele 6 miliarde de euro cerute ṣi care fac parte din acord.


  Raspandeste cu incredere
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

  Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

  Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

  Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

  Please enter your comment!
  Please enter your name here