Acasă Supliment Cultural Carte Strategia de reformare prin lege a educației în România

Strategia de reformare prin lege a educației în România

DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thomas CSINTA

Cofondator IRSCA Gifted Education

Vicepreşedinte  Consorțiul EDUGATE

Profesor de modelizare matematică și matematici aplicate în științe inginerești și social – economice, Director de Studii CUFR ROMÂNIA, Redactor – Corespondent (Franța)

 

Remember

Legile educației trebuie să asigure calitatea, responsabilitatea și competență sistemului educativ și să se traducă în atribuții, programe, norme și criterii, precum și în structuri administrative precise și adecvate. Din aceste motive este necesară luarea în considerație și optimizarea legislativă pentru un număr de direcții de abordare (1) (2):

 Datele inițiale în sistemul educativ

A1) Scopurile educației

 • de dezvoltare personală de dezvoltare socială
 • legate de relația cu mediul cultural
 • legate de relația cu mediul economic
 • legate de relația cu mediul natural
 • legate de relația cu limitele potențialelor proprii de dezvoltare

A2)  Nevoile de educație și inserția pe piață muncii

 • dezvoltare continuă de abilități și competențe
 • crearea unei baze de pornire și dezvoltare a surselor necesare identificării și acumulării de informații
 • dezvoltarea de abilități de comunicare și relaționare cu alții
 • dezvoltarea inteligențelor analitică, laterală, sintetică, corelativa, aplicativă, strategică, dinamică, complexă
 • cultivarea motivației și ducerea unei sarcini de lucru la bun sfârșit în condiții optime

A3) Deschidere, orientare spre viitor, criterii precise în avantajul elevilor de proiectare pe direcțiile

 • programe on-line
 • programe de enrichment
 • programe de aprofundare
 • programe de accelerare a traseului școlar
 • programe de grupare în funcție de abilități
 • programe de mentoring
 • programe de tutoring
 • programe de cooperare peer-to-peer
 • programe de participare în cercetare
 • programe de aplicare practică programe de inovare-dezvoltare

Curriculum orientat spre

 • probleme curente
 • instrumente de gândire și analiză critică
 • principii ce transced sisteme de gândire
 • dezvoltarea de abilități
 • cercetarea realității, analizarea, descoperirea invarianților
 • inventica-inovare-aplicare practică
 • cunoșțînțe fundamentale siintifice clasice și recente
 • limbi străine, comunicare, socializare, lucru în grup
 • abilități cerute de nevoile înserării pe piață muncii
 • istoria religiilor, istoria culturilor și a tradițiilor
 • proiectarea unui proiect sau a unui program complex
 • antreprenoriat, management, leadership

Reguli și algoritmi de lucru orientați către copii

B1) Interesul către cunoaștere a copiilor

 • cunoașterea stilurilor de învățare
 • cunoașterea factorilor motivaționali
 • proiectarea curriculei și a stilului de predarein funcție de stilurile de învățare și de factorii motivaționali
 • cum se creează centre specializate, curricule specializate și programe specializate
 • care sunt scopurile educative urmărite
 • care este linia de profesionalizare continuă a profesorilor
 • care sunt programele optime educative în diferite situații
 • gestionarea timpului elevilor și a efortului (stress-ului) prin optimizarea alegerii programelor

 Reguli și algoritmi de lucru orientați către profesori

C1)  Interesul profesional al profesorilor

 • materia de predat atractivă și stimulativă
 • evaluarea mulți-direcționala și mulți-criteriala
 • creativitate în predare
 • scopurile orientate spre formarea de abilități
 • feedback în relația cu elevii și dezbateri pe diverse teme
 • lucru în grup pe proiecte
 • grupuri profesionale de comunicare și optimizare a tehnicilor didactice
 • long-life-learning și credite transferabile
 • salarizare mulți-criteriala bazată pe competență și performanță, fără limitare superioară
 • trasee de carieră didactică alternative

C2)  Relația cu comunitatea

 • programe educative ce includ părinții
 • programe educative pentru părinți
 • programe de educație aplicată în comunitate
 • programe ecologice și sociologice
 • atragerea comunității în finanțarea și executarea de programe educative comune

C3) Pregătirea continuă a profesorilor

 • programe orientate spre rezolvarea de probleme curente
 • programe create prin evaluarea nevoilor de pregătire
 • programe de auto-pregătire și dispersare a cunoșțînțelor pe forumuri de specialitate
 • programe de identificare de surse de date pe Internet
 • programe de pregătire obligatorie psiho-pedagogică generală și specială
 • programe de aprofundare și lărgire a câmpului de cunoaștere pe diferite obiecte de studiu și obiecte conexe
 • programe de cultivare a pasiunii pentru cunoaștere, a motivației, a creativității, a inventivității, a noilor tehnologii didactice adecvate în anumite situații.

Experiențe necesare reformării educației prin lege

D1) Organizarea sistemului, grade de deschidere

 • organizarea pe orizontală, alternative educaționale
 • organizarea pe verticală, grupe de vârstă sau de abilități
 • orientarea organizării pentru acoperirea nevoilor de integrare în sistemul pieței muncii
 • orientarea organizării pentru acoperirea nevoilor de dezvoltarea a abilităților și personalităților elevilor pentru a răspunde la nevoile de adaptare, evoluție, intervenție
 • orientarea organizării pentru acoperirea cunoșțînțelor necesare progresului personal și a integrării sociale, a răspunsului pozitiv la situații critice, urgențe, crize, etc.
 • organizarea administrativă a controlului și gestiunii sistemului educativ, a programelor educative, a utilizării fondurilor, etc.

D2) Relațiile cu alți factori educaționali (universități, ONG-uri, etc.)

 • ofertanții de programe educaționale
 • angajarea contractuală, termeni, evaluarea calității produsului, validare și recunoaștere a calității serviciilor, promovarea produsului
 • relația cu ISJ-uri, ofertarea de programe către școli, evaluarea de către școli, recomandarea de către ISJ-uri către rețeaua de școli

D3) Politici educaționale locale

 • organizarea comisiilor școlilor orientate spre programe educaționale, către alternative curriculare la dispoziția școlilor, sau către TIE
 • formulă de organizare (profesori, părinți, elevi, membri ai comunității locale)
 • proiectarea de programe corespunzătoare necesităților școlii și necesităților locale
 • proiectarea de mijloace de evaluare a programelor locale
 • proiectarea de programe finanțate
 • programe de inserție socială a elevilor
 • programe de dezvoltare de nișă
 • programe de cultivare a abilităților sociale
 • programe culturale locale
 • politică de voluntariat și responsabilitate socială.

Relația cu comunitatea

E1) Pregătirea familiilorraportarea sistemului de programe educative ofertate de școli către părinți

 • raportarea mijloacelor de evaluare a progresului elevilor
 • raportarea rezultatelor evaluate mulți-criterial a elevilor
 • recomandări și orientări către programe de dezvoltare specifică a abilităților elevilor
 • recomandări către centre specializate
 • verificarea de către școală a progresului elevilor școlarizați la domiciliu sau care beneficiază de educație la distanță, din motive de sănătate, de izolare geografică sau din alte motive

E2) Relațiile dintre familii, comunitate și școală

 • participarea părinților în organizarea și desfășurarea de programe educative ale școlilor
 • participarea cu sprijinul comunității a părinților în organizarea de programe de recuperare socială și școlară a copiilor cu handicap economic, social, cultural, etc.
 • participarea comunității și a părinților în programe de finanțare a unor evenimente sau programe cu scop educativ

E3) Învățarea la domiciliu și la distanță

 • condițiile în care școală aprobă învățarea la domiciliu sau la distanță
 • angajamentul părinților și controlul școlii
 • perioada determinată de angajare a familiei în educarea la domiciliu, prelungirea Contractului
 • evaluarea rezultatului învățării la domiciliu sau la distanță de către școală, perioade de evaluare
 • organizarea programelor de învățare la distanță de către ISJ
 • implicarea comunității în asigurarea mijloacelor tehnice
 • implicarea școlilor în ofertarea de cunoșțînțe, etape de învățare, evaluarea rezultatelor
 • organizarea sesiunilor de evaluare, de creditare și de transferare a creditelor în foile matricole
 • implicarea școlilor în stabilirea obiectivelor de învățare, a bazelor de cunoșțînțe și a așteptărilor pentru fiecare caz în parte

Evaluarea sistemului de educație

F1) Sistemul de evaluare

 • evaluare cantitativă a cunoșțînțelor
 • evaluare calitativă a utilizării algoritmilor, a bazelor de cunoșțînțe, a modului de exprimare și comunicare orală sau scrisă
 • evaluare corelativa a identificării punctelor esențiale și a strategiilor de abordare a problemelor sau a cunoșțînțelor
 • evaluare normativă a respectării standardelor impuse
 • diagramă de reprezentare a profilului de învățare a elevilor
 • urmărirea progresului și adecvarea programelor de predare-învățare pentru întărirea abilităților puternice și corectarea abilităților insuficient dezvoltate
 • promovarea auto-evaluării și a auto-controlului elevilor

F2) Autonomie pe grade și direcții

 • autonomia școlilor dedicate copiilor cu nevoi speciale de educație în angajarea personalului specializat, în numirea directorilor și în alegerea programelor de studiu
 • autonomia școlilor dedicate copiilor cu nevoi speciale de educație în selectarea elevilor
 • autonomia școlilor de orice tip în identificarea programelor eucative la decizia școlilor și relația cu ISJ în stabilirea cuantumurilor în funcție de profilul comunităților de elevi, de nevoile și de ofertele locale
 • autonomia școlilor în selectarea programelor și ofertelor de formare profesională

F3) Trasee de carieră didactică

 • trasee de îmbogățire a experienței didactice
 • trasee de specializare pe direcții ce țîn de nevoile școlii, a sistemului de educație sau de nevoile și oferta locală
 • trasee de implicare în stimularea rezolvării problemelor școlii sau a sistemului de educație

Strategii de educație

G1) finanțarea educației, politici de finanțare

 •  finanțarea de baza per elev
 • finanțarea pe performanță școlilor
 • finanțarea pe performanță a profesorilor, definirea performanței
 • finanțarea pe programe educaționale
 • finanțări alternative și atragere de fonduri
 • finanțarea socială
 • finanțarea programelor de dezvoltare a unităților școlare
 • finanțarea structurii de centre centre școlare și a dezvoltării de noi unități
 • finanțarea întreținerii sistemului de educație

G2) Credite transferabile și recunoașterea diplomelor

 • organizarea unităților în structuri de top internațional sau național pe direcții de performanță
 • recunoașterea diplomelor în funcție de structurile de top internațional și de poziția în top
 • transferul creditelor obținute în unități de educație sau în programe educative recunoscute mondial sau internațional, pe direcții de performanță
 • programe de pregătire alternativă și/sau la distanță cu transfer de credite alternative programelor unităților de educație

G3) Cofinanțări prin comunitate, networking

 • programe generale comunitare ce necesită educație specifică
 • programe educative generate de nevoile comunității și sprijinite financiar-relația cu școală locală
 • programe de structurare a rețelei de stake-holders și de specialiști necesari derulării programelor finanțate sau bazate pe voluntariat

Direcțiile de reglementare menționate în documentul de mai sus au fost obținute prin studierea comparativă a legilor educației din unele țări cu educație considerată foarte performanță pe anumite direcții de performanță. Între acestea menționăm legile din Anglia, Australia, China, Canada, Finlanda, Franța, Singapore, Statele Unite.

Considerând că problemele educației sunt prezente peste tot în lume considerăm că transferul de cele mai bune practici făcut pe studii detaliate ce nu au fost efectuate în România este necesar pentru elaborarea legilor educației în Parlamentul României.

Lumea globală în care am intrat odată cu aderarea la UE cere deschiderea către experiență globală.

  ________________________
(1)Prof. dr. Thomas CSINTA, Director Științific CUFR ROMÂNIA, Vicepreședinte EDUGATE (Consorțiul Român pentru Educația Copiilor și Tinerilor Supradotați și Talentați), Cofondator IRSCA Gifted Education (Institutul Român pentru Studii Și cercetări Avansate în Educația de Excelență) Bucharest 

(2)Elaborat de către EDUGATE, sub conducerea și îndrumarea Prof. dr. Florian Colceag, Președinte-Fondator EDUGATE, Președinte-Fondator IRSCA Gifted Education

Bibliografie

 

Lucrări în curs de apariție 

 

 


Raspandeste cu incredere
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work

Specify Vkontakte Application ID and Secret Key in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Vkontakte Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here